05:32
21:39
Nachtmodus

Onderzoek nestsucces wilde eend

Resultaten van de door u geplaatste broedkorven s.v.p. afmelden!

Het broedseizoen voor eenden is inmiddels ten einde. Waarschijnlijk heeft u uw broedkorven ook alweer opgeborgen om de levensduur van de korf te verlengen. Voor de echte afronding van dit broedseizoen willen we u aanmoedigen om de resultaten van uw broedkorven af te melden.
Met deze data kunnen we de factoren in kaart brengen die bijdragen aan het nestsucces van de wilde eend en hoe jagers zich inzetten voor een goede wildstand.

Broedsucces onderzoek
Het doel van ons onderzoek is het bepalen van het nestsucces van de wilde eend en andere diersoorten in kunstnesten. Nestsucces wordt gemeten aan de hand van het percentage nesten waarvan de eieren uitkomen en waarbij ten minste één jong in het water terechtkomt. Dit onderzoek loopt in de periode van 2020 tot 2026. Naast het monitoren van het nestsucces, onderzoeken we ook de factoren die van invloed zijn op het nestsucces.

Waterfowlers Network
Jagersverenigingen uit Noord- en West-Europa (waaronder de Jagersvereniging) maken deel uit van het Europese Waterfowlers Network. Samen met hen onderzoeken wij o.a. het nestsucces van de wilde eend in broedkorven en hooirollen.

Factoren die o.a. onderzocht worden:

  • Plaatsingssucces in opeenvolgende jaren
  • Landschapssoorten waarin de korven zijn geplaatst
  • Het type beheer in het omliggende gebied

Al sinds 2020 roepen we onze leden op broedkorven en hooirollen te plaatsen. Aan het eind van het broedseizoen is het essentieel dat de resultaten doorgegeven worden via een (Nederlands) online formulier op: www.waterfowlersnetwork.com/2222

We hopen dat u de moeite neemt dit broedseizoen af te sluiten met het doorgeven van uw resultaten.

Bij voorbaat dank namens het Ecologieteam van de Jagersvereniging.

  • Delen: