05:22
21:58
Nachtmodus

Mevrouw Van Vliet, bent u daar nog?

‘Bedankt voor het wachten. U spreekt met Janneke Eigeman. … Ik begreep dat u wilt weten of ik namens de Jagersvereniging reactie kan geven op het bericht dat donderdagmiddag is uitgegaan naar onze leden. Over het totaalverbod op lokmiddelen… Ja, dat kan. Vertel… waarmee kan ik u van dienst zijn?’

‘Ja, het klopt dat jagers niet meer gebruik mogen maken van manieren om dieren te lokken, zodat ze kunnen worden geschoten. Althans. Dat klopt voor de bejaging van de zes diersoorten op de landelijke vrijstellingslijst. Daarvoor mogen jagers geen gebruik meer maken van lokmiddelen om de dieren dichterbij te krijgen, zoals plastic lokvogels of lokfluiten die het geluid van een dier nabootsten.’

‘Wat die soorten zo bijzonder maakt dat ze op de landelijke vrijstellingslijst staan, bedoelt u? Nou, eigenlijk is het omgekeerde het geval. Vrijstelling is in deze ook niet echt bedoeld in de zin dat ze vrij zijn gesteld van bejaging. Voor deze soorten geldt dat de jager ze jaarrond mag schieten met weinig restricties.’

‘Ja, verwarrende term inderdaad. Maar zo staat het in de wet. Het gaat hierbij om zes diersoorten waarvan de aantallen zo groot zijn dat ze negatieve impact hebben op andere belangen. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld de kraai die in een jaar of dertig in aantal is verdrievoudigd. Kraaien pikken in deze tijd aan rijp fruit, mais, en in het voorjaar verschalken ze de eieren en kuikens van weidevogels. De overheid heeft deze soorten dan ook niet voor niets op de landelijke vrijstellingslijst geplaatst.’

‘U wilt weten of het hier ook om belangen gaat die de overheid rechtstreeks aangaan? … Tja, dat kunt u wel stellen. In 2013 becijferde CLM dat alleen al kraaien en kauwen, deze laatste staat ook op de vrijstellingslijst, voor € 13,7 miljoen aan schade aan landbouwgewassen aanrichtten. De provincie vergoedt de boeren jaarlijks voor geleden schade aan gewassen door wilde dieren. En ja, vergeet ook niet de enorme bedragen die er jaarlijks naar subsidie voor bescherming van weidevogels gaan.’

‘Of de boeren nu ruimschoots vergoed worden voor de toekomstige schade aan gewassen? Nu de lokmiddelen door de overheid verboden worden? … Nou, dat valt maar te bezien. Kijk, de soorten mogen – theoretisch gezien – wel geschoten worden. Dus het is maar de vraag of de provincies hiervoor gaan vergoeden. Trouwens, een ander belang van de overheid is de vliegveiligheid rond vliegvelden. Rond Schiphol heeft het ministerie van I & M dit voorjaar nog aan de jagers ter plaatse gevraagd om extra inzet te leveren bij de bejaging van ganzen. Als zelfs een kip al een motor van een vliegtuig ernstig kan beschadigen, wat is dan het effect van de Canadese gans, ook een soort die op de vrijstellingslijst staat?’

‘Wilt u zeggen dat het raar is dat het ene ministerie jagers oproept om de ganzen rond Schiphol te bejagen en dat het andere ministerie de middelen verbiedt om dat goed te doen? Ja, zo zou u dat kunnen uitleggen inderdaad. Het is hetzelfde als dat de overheid een beroep doet op de inzet van vrijwillige brandweermensen maar tegelijk het gebruik van een brandslang verbiedt.’

‘Oh, wel belangrijk om in deze te melden: de jager mag wel weer lokvogels en lokfluiten gebruiken voor het bejagen van de grauwe gans, een andere ganzensoort. Want voor deze soort geldt dan weer weer de provinciale ontheffing.’

‘Ja, ik snap dat dat wat verwarrend is. Maar de ene ganzensoort valt onder de regie van het Rijk en de andere soort onder die van de provincie. Oh, trouwens. Wel relevant in deze: de houtduif mag deze periode ook niet met lokvogels worden bejaagd. Maar vanaf 15 oktober weer wel.’

‘Of het dan om andere houtduiven gaat, bedoelt u? … Nee, hahaha. Het zijn dezelfde houtduiven. Alleen staat de houtduif nu op de beruchte vrijstellingslijst en vanaf 15 oktober op de wildlijst. Deze duivensoort valt vanaf die tijd onder de jacht. Net als de wilde eend, die vanaf eergisteren met lokvogels bejaagd mag worden.’

‘Dat het wel veel lijstjes zijn die de jager moet onthouden? … Ja, dat kunt u wel zeggen. Dan hebben we het nog niet over de Nijlgans gehad. Die staat sinds kort op de Unielijst van … Oh, ja, ik begrijp dat het misschien wel een beetje teveel wordt. De vos is trouwens nog een andere diersoort die in dit rijtje van de landelijke vrijstellingssoorten past. De vos is vandaag de dag immers één van de grootste predatoren in ons land van weidevogels. En nu hebben onze leden vragen of ze wel lokaas in een vossenvangkooi…’

‘Oh, u bedoelt dat deze informatie voor u voldoende is? Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Ik hoop wel dat de uitleg u meer duidelijkheid heeft kunnen verschaffen. Ik wilde trouwens ook nog zeggen dat…’

‘Mevrouw Van Vliet…?’

‘Mevrouw Van Vliet, bent u daar nog?’

N.B. Het gesprek met mevrouw Van Vliet heeft niet plaatsgevonden. De inhoud van het telefoongesprek berust op de huidige regelgeving waarmee jagers moeten werken.

Janneke Eigeman

Teamleider communicatie
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws