05:23
21:58
Nachtmodus

Massale sterfte onder grote sterns door vogelgriep – Nature Today

De vogelgriep, die al enkele weken door broedkolonies van diverse vogelsoorten raast, heeft gezorgd voor massale sterfte onder grote sterns. Verschillende kolonies zijn nu weggevaagd, waaronder die in De Petten op Texel, de kolonie op Griend en die in de Waterdunen in Zeeuws-Vlaanderen. De aantallen slachtoffers zijn zo groot dat er grote zorgen zijn over de populatie van deze Rode Lijst-soort.

(…)

Helaas zijn het niet alleen de grote sterns die ernstig getroffen zijn door de vogelgriep. Nog steeds worden ook watervogels als grauwe ganzen dood gevonden. Ook in kolonies visdiefjes en kokmeeuwen worden veel dode vogels aangetroffen en het lijkt erop dat de ziekte zich nog aan het uitbreiden is onder visdiefjes.

Het is nu nog te vroeg om te weten wat de impact is van de vogelgriep op deze soorten. Ook in het buitenland (Groot-Brittannië, Frankrijk) vindt nu veel vogelsterfte plaats door vogelgriep.

Vooralsnog moeten we wachten tot de vogelgriep uitbraak uitgewoed is. En de enige manier hoe dat kan is dat een deel van de vogels immuniteit opbouwen. Maar omdat het virus muteert en zich onvoorspelbaar gedraagt, is de toekomst ongewis. Vogelbescherming roept nu wel het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op om meer regie te nemen bij de aanpak van vogelgriep onder in het bijzonder kwetsbare kust- en zeevogels. Dat vraagt om effectieve communicatie tussen de betrokken overheden en terreinbeheerders over de te volgen aanpak en de publiekscommunicatie. Ook vindt Vogelbescherming dat er uitgebreide monitoring nodig is om de omvang van de uitbraak per soort in kaart te brengen. Ook moeten er extra maatregelen genomen worden om het herstel van de getroffen populaties te bevorderen.

  • Delen: