06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

LNV heeft geen zicht op aantal wilde zwijnen in Nederland – Pig Business

Het ministerie van LNV heeft op dit moment geen idee hoeveel wilde zwijnen er in Nederland zijn. Ook kan het ministerie geen schatting geven. Dit staat te lezen in een rapport waarin de stand van zaken wordt beschreven, voor wat betreft wilde zwijnen en risico’s op verspreiding van Afrikaanse Varkenspest (AVP).

Provincies zien volgens LNV meer het belang in het reduceren van het aantal wilde zwijnen in Nederland door middel van bejaging. Wilde zwijnen zijn een groot risico voor verspreiding van Afrikaanse varkenspest. Het ministerie van Landbouw, provincies, en belangenbehartigers zoals de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en LTO werken al langer samen om AVP in Nederland buiten de deur te houden.

De afspraak tussen LNV en de provincies is dat de provincies het aantal zwijnen actief zal reduceren. De vraag of het aantal wilde zwijnen is gereduceerd ten opzichte van de situatie voor oktober 2018 kan volgens LNV op dit moment om verschillende redenen niet worden beantwoord.

Taskforce preventie AVP

In juni 2019 is naast een regulier overleg met de provincies, een Taskforce Preventie AVP opgericht. Daaraan doen naast de provincies en LNV ook de varkenssector en enkele terreinbeherende organisaties mee. De Jagersvereniging neemt ook zitting in de Taskforce. De taskforce doet verdere aanbevelingen om de kans op introductie verder te verkleinen, zowel in de varkenshouderij als in de wilde zwijnenpopulaties. In de roadmap preventie AVP staan acties en aanbevelingen vanuit de taskforce, onderschreven door alle deelnemers.

Aanvullende acties die voortvloeien uit de roadmap zullen in de activiteiten worden meegenomen en opgevolgd. De komende jaren zullen in deze werkgroep AVP door LNV en de provincies de voortgang en het proces worden gevolgd en zullen trends in populatiegrootte zo goed mogelijk worden vastgesteld.

(…)

Lees het hele bericht op de website van Pig Business

pigbusiness.nl
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws