05:22
21:57
Nachtmodus
Foto: Karel Derickx

Lichtbakken vos en bejaging zwartwild vormen uitzondering avondklok

Faunabeheereenheden en Interprovinciaal Overleg werken maatregelen per provincie uit


Donderdag 21 januari stemde de Tweede Kamer in met een landelijke avondklok. De Jagersvereniging is van mening dat lichtbakken op de vos en bejaging van zwartwild tijdens nachtelijke uren cruciaal is. Dit bespraken wij op woensdagochtend in het Preventieteam Afrikaanse Varkenspest van het ministerie van LNV. Daar gaven wij aan dat een uitzondering op de avondklok voor deze twee vormen van beheer noodzakelijk is. Het ministerie van LNV liet donderdagavond weten dat lichtbakken en zwartwildbejaging inderdaad onder de uitzonderingsregel gaan vallen. LNV heeft aan het Interprovinciaal Overleg en de Faunabeheereenheden gevraagd om dit per provincie voor jagers te regelen.

Let op: deze uitzondering is pas van kracht nadat IPO en FBE’s dit onderling hebben uitgewerkt. Een jager zal dus eerst over een verklaring moeten beschikken van een officiële instantie dat de avondklok niet voor hem of haar geldt.

Nachtelijke bejaging nog belangrijker door corona

Aan het ministerie gaven wij aan te verwachten dat met de huidige drukte in bosgebieden vanwege toegenomen recreatie het belang van bejaging in de nachtelijke uren alleen maar groter wordt. Voldoende beheer van wilde zwijnen is en blijft essentieel in het kader van de preventie van Afrikaanse Varkenspest, in het kader van verkeersveiligheid en in het kader van natuurontwikkeling en dierenwelzijn.

Vossenbejaging nu meest effectief

Wat betreft het beheer van vossen met kunstlicht en/of nachtzichtapparatuur ter bescherming van pluimveebedrijven met buitenuitloop en ter bescherming van weide- en akkervogels lieten wij het ministerie van LNV weten dat de experts aangeven dat vossenbeheer in met name de komende maanden (januari t/m maart) het meest effectief is. Omdat vossen vooral in de schemering en de nachtelijke uren actief zijn is ook nachtelijk beheer noodzakelijk.

Goed controleerbaar voor handhaving

Daarnaast gaven wij bij het ministerie aan dat handhaving van deze uitzondering op de avondklok gemakkelijk is: een jager dient zijn vergunningen voor het wildbeheer te kunnen tonen wanneer hij in zijn jachtveld is. Deze controles vinden nu al steekproefgewijs plaats om te controleren of men daar rechtmatig met het wapen aanwezig of onderweg is. Het COVID-risico van deze uitzondering voor wildbeheer is nihil, omdat dit geen groepsactiviteit is en omdat de activiteit in de buitenlucht plaatsvindt.

Extra ogen en oren in het buitengebied

Als laatste hebben we bij het ministerie onder de aandacht gebracht dat jagers als extra en gratis ogen en oren fungeren in het buitengebied. Zeker nu het door het instellen van een avondklok ’s nachts rustiger gaat worden, zien we dat dit geen overbodige luxe is.

Directeur Laurens Hoedemaker: ‘Goed om te zien dat belang van beheer onderschreven wordt’

Laurens Hoedemaker: ‘Het is goed om te zien dat het ministerie de noodzaak van deze twee vormen van beheer onderschrijft en actie onderneemt. We gaan er van uit dat het IPO snel in overleg treedt met de Faunabeheereenheden om de uitzonderingsregel te concretiseren.’

Naast de Jagersvereniging hebben ook de NOJG (zwartwild) en verschillende Faunabeheereenheden gepleit voor uitzonderingsregels voor jagers.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerde items