05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: iStockphoto

Jagersvereniging uit zorgen over invoering e-screener aan minister Grapperhaus

Slechte en overhaaste voorbereiding zorgt nu al voor grote onzekerheid onder verlofhouders

Vandaag werd duidelijk dat de eerste groep mensen met een wapenverlof reeds een uitnodiging heeft ontvangen voor het doorlopen van de e-screener, de psychologische test voor mensen met een wapenverlof. Het gaat hierbij om jagers jonger dan 25 en jagers ouder dan 60 jaar. Enkele tientallen leden beklaagden zich vandaag via telefoon en mail bij de Jagersvereniging over de gang van zaken en uitten hun twijfels en vragen over het instrument. De Jagersvereniging heeft al eerder vraagtekens gezet bij het instrument, maar dat weerhield het ministerie er niet van het instrument in te voeren. De Jagersvereniging is zeer ontstemd over deze gang van zaken. In een brief naar de minister dringt de vereniging aan op gefaseerde invoering van de e-screener.

Op 20 september jongstleden ontving de Jagersvereniging een e-mail van het ministerie dat de e-screener vanaf 1 oktober van kracht zou worden. Iedereen die vanaf dat moment een jachtakte zou aanvragen, moest de e-screener invullen. Ook gaf het ministerie in de begeleidende correspondentie aan dat jachtaktehouders die al een akte in bezit hebben, groepsgewijs zouden worden gescreend.

Jagersvereniging: eerst evalueren en dan pas breed invoeren

En hoewel de Jagersvereniging voorstander is van screening, constateerde zij ook dat er nog veel vragen onbeantwoord waren. Hoe werkt de test voor dyslectische mensen, hoe werkt de test voor mensen die niet computervaardig zijn en hoe wordt de uitslag bij twijfel geïnterpreteerd? Vanwege deze onzekerheden dringt de Jagersvereniging er nu in een brief naar het ministerie op aan om de afname vooralsnog te beperken tot de kleine groep nieuwe verlofhouders (ongeveer 750 personen), om vervolgens na een jaar het instrument te evalueren en pas daarna af te nemen bij de overige verlofhouders.

Veelheid aan vragen

Uit de veelheid aan vragen die de Jagersvereniging vandaag bereikte, bleek een grote mate van onzekerheid bij leden over het instrument, de afname en de interpretatie van de uitslag. Daarnaast waren mensen verontwaardigd over het feit dat zij de kosten (€ 54,45 per persoon) moeten dragen voor een extra scan die de overheid verplicht stelt. Tevens bleek uit de informatie die de Jagersvereniging ontving dat de afdeling Korpscheftaken van de politie bellers met vragen afhield en verwees naar de afspraak die de persoon in kwestie heeft op het politiebureau.

De Jagersvereniging is zeer ontstemd over de gang van zaken en heeft twijfels bij de validiteit van de e-screener. Zij had graag gezien dat het ministerie meer tijd had genomen om het instrument zorgvuldig in te voeren, zodat de vereniging haar leden goed had kunnen voorbereiden. In een eerder bericht gaf de Jagersvereniging al aan dat zij ondanks toezegging van het ministerie om de partijen te betrekken, niet meer geïnformeerd was.

Meld problemen met de test

De Jagersvereniging vraagt haar leden om de problemen waar zij tegenaan lopen bij deze test te melden via mail ([email protected]) of via onderstaand formulier. Samen met de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie bereidt zij zich voor op volgende stappen.

Meldpunt 'Wapens terug'

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
  • Delen:

Gerelateerd nieuws