05:53
21:37
Nachtmodus
Foto: iStock

E-screener per direct verplicht onderdeel aanvragen eerste jachtakte

Jagersvereniging zet vraagtekens bij instrument en dringt aan op evaluatie binnen twee jaar

Op vrijdag 20 september jongstleden liet het ministerie van Justitie en Veiligheid de Jagersvereniging weten dat de e-screener een verplicht onderdeel gaat worden bij het aanvragen van de eerste jachtakte. Ook zullen mensen die reeds een akte hebben de e-screener dienen in te vullen. Op 1 oktober is deze wet in werking getreden. De e-screener is per direct een verplicht onderdeel bij het aanvragen van de eerste akte.

De Jagersvereniging zet haar vraagtekens bij de validiteit en de extra kosten van dit instrument. Dit komt mede door de ervaringen in Finland waar de e-screener al weer afgeschaft is omdat de voorspellende waarde te gering bleek te zijn. De Jagersvereniging dringt er daarom bij de politiek op aan om de e-screener maximaal twee jaar na invoering grondig te evalueren. Daarnaast uit de Jagersvereniging haar ongenoegen dat de invoering zonder de toegezegde afstemming met stakeholders en op zo’n korte termijn is doorgevoerd.

Wat is de e-screener?

De e-screener is een psychologische vragenlijst die tot doel heeft om zicht te krijgen op de geschiktheid van de aanvragen om een (jacht)wapen en munitie in bezit te hebben. De invoering van dit instrument is een reactie van het ministerie op het schietincident in Alphen aan de Rijn in 2012 waar een persoon met een psychiatrische aandoening verschillende mensen doodschoot.

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is absoluut voorstander van screening van en controle op verlofhouders. Echter, de Jagersvereniging is niet overtuigd dat de e-screener het instrument is, waarmee onjuiste verstrekking van een wapenverlof voorkomen gaat worden.

Evaluatie vereist

De Jagersvereniging roept de politiek dan ook op om het instrument, de procedure en de kosten binnen twee jaar grondig te laten evalueren, waarbij nadrukkelijk ook de gebruikers in deze evaluatie worden meegenomen.

Het belangrijkste argument tegen het gebruik van de e-screener is de constatering dat deze test net als andere online (psychologische) tests niet onomstotelijk kan vaststellen wat er bij iemand speelt. Op basis van dit feit verwacht de Jagersvereniging dat – zodra de uitslag van een test maar enigszins twijfel laat ontstaan – de aanvraag zal worden tegengehouden, deels ook onterecht. Als voorbeeld noemt zij een aanvrager wiens familielid recent is overleden in de test zal moeten aangeven dat hij recent een zware, emotionele gebeurtenis heeft doorstaan. Dat deze mensen rouwen om het verlies van een dierbaar iemand betekent niet dat zij een risico vormen en vuurwapengevaarlijk zijn. De Jagersvereniging schat in dat hiermee onnodig veel tijd zal opgaan aan procedures en aanvragers onnodige vertraging gaan oplopen.

Daarnaast is de e-screening slechts één van de vier facetten van toetsing voor de aanvraag van een wapenverlof. De Jagersvereniging vreest dat een enigszins twijfelachtige uitslag op e-screening onevenredig zwaar zal drukken op het besluit tot toekenning. Ook vindt de Jagersvereniging de extra kosten voor het invullen van een online test (€ 54,45) buitensporig.

Input Jagersvereniging onbeantwoord

Afgelopen jaren heeft de Jagersvereniging meerdere malen en in overleg met partnerorganisatie KNSA input gegeven op de e-screener aan het ministerie van Justitie en Veligheid. Zo leverde de Jagersvereniging in 2017 op verzoek van het ministerie 150 jachtaktehouders die een testversie hebben ingevuld. Door het ministerie is de toezegging gedaan dat er zou worden afgestemd met stakeholders voordat het instrument zou worden ingevoerd. Echter, na dit contact in 2017 heeft de Jagersvereniging van het ministerie niets meer vernomen, totdat vorige week het bericht kwam dat de e-screener definitief wordt ingevoerd.

De Jagersvereniging vindt deze gang van zaken onbehoorlijk en zal de minister hiervan per brief op de hoogte stellen.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws