05:50
21:39
Nachtmodus

Jagers steunen zomertortel met biotoopverbetering

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging ontving meerdere reacties over de internationale handtekeningactie van FACE tegen diverse jachtrestricties binnen Europa. De jacht op de zomertortel in het Middellandse Zeegebied zou volgens de EU verder aan banden moeten worden gelegd. De zomertortel maakt echter al enkele jaren onderdeel uit van het door jagers breed gedragen Adaptive Harvest Management (AHM). Hierin wordt de populatie nauwkeurig gemonitord en de bejaging op aangepast. Aanvullende EU-regelgeving lijkt dus overbodig.

Niet alleen in de Tweede Kamer ligt de uitvoering van de jacht onder vuur. Ook in Brussel liggen er enkele voorstellen op de plank, die de jacht op Europees niveau beperkt. Die voorstellen zijn onnodig en het gevolg van onzorgvuldige beleidsvorming. De overkoepelende internationale jagersvereniging FACE probeert door middel van een handtekeningenactie de plannen in Brussel van tafel te krijgen. De Jagersvereniging steunt FACE hierin.

Zomertortel
Allereerst willen we  een misvatting wegnemen: de Jagersvereniging pleit niet voor het openen van de jacht op de zomertortel in Nederland. De Jagersvereniging is wel van mening dat wanneer de wildstand het toelaat en goed gemonitord wordt er ruimte moet zijn om op een verantwoorde en duurzame manier een deel van de populatie te oogsten en te benutten. De zomertortel doet het goed in gebieden waar biotoopverbetering toegepast wordt door jagers. Hier zijn enkele goede voorbeelden van werk van Franse jagers en in Griekenland. Het is belangrijk om te benadrukken dat de grotere populaties zich in de landen bevinden waar jagen is toegestaan.

Populatieherstel
Als de plannen in Brussel doorgang vinden, zal dit grote gevolgen hebben voor de biodiversiteit in Europa. Jagers worden in deze plannen vaak onterecht afgeschilderd als veroorzakers van afnames van wildpopulaties. Dit terwijl de echte oorzaak vaak elders ligt, bijvoorbeeld bij afname van hun natuurlijke leefomgeving. En bij het herstel hiervan tonen jagers zich juist vaak van cruciaal belang voor het herstel van populaties.

Wetten en regels die invloed hebben op de jacht moeten eerlijk tot stand komen op basis van feiten, niet geleid door emoties. Door het ondersteunen van de handtekeningenactie pleit de Jagersvereniging ervoor dat jagers erkend worden als onderdeel van de oplossing voor natuurbehoud, niet van het probleem. Het doel is om beleidsmakers en de maatschappij te laten zien dat jagers mee willen en kunnen werken aan herstel van de natuur. De Jagersvereniging steunt deze campagne en roept iedereen op deze te steunen door de petitie te tekenen.

Duurzame jacht en adaptief bejagen
Ook wil de Jagersvereniging nogmaals benadrukken dat jagers in Nederland bij wet verantwoordelijk zijn voor een redelijke wildstand in hun veld. Zij zorgen voor bescherming van diersoorten wanneer deze in gevaar dreigen te komen. Juist daarom juicht de Jagersvereniging initiatieven toe als het Adaptive Harvest Management in het Middellandse Zeegebied, waarbij jagers zich inzetten voor onder meer biotoopherstel en een verantwoorde jacht op de zomertortel. Het goede nieuws is dat de populatie afname op de Westerse migratie route gestopt is, nog voordat het moratorium op de jacht werd ingesteld in Frankrijk, Spanje, Portugal en Noordwest-Italië.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws