05:23
21:58
Nachtmodus
Foto: Andrew Balcombe

Jacht in Friesland weer toegestaan

De jacht in Friesland is vanaf heden weer toegestaan nadat Gedeputeerde Staten op 25 oktober jl. een positief besluit heeft genomen over het faunabeheerplan ‘Jacht’. Volgens GS mocht er zonder goedgekeurd faunabeheerplan niet worden gejaagd. Jagen is vanaf nu wel weer mogelijk in Friesland op de wildsoorten haas, fazant, wilde eend en houtduif.

De Jagersvereniging is nog steeds niet overtuigd van de stelling dat er zonder goedgekeurd faunabeheerplan niet mag worden gejaagd. Om discussie (ook in andere provincies) in de toekomst te voorkomen zal de Jagersvereniging deze kwestie indien nodig alsnog voorleggen aan de rechter. Zij wacht eerst op de uitkomst van de bezwaarprocedure bij de provincie.

Advocaat in arm
De sluiting van de jacht werd op 21 september door Gedeputeerde Staten aangekondigd in een brief aan Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten gaf aan dat er geen jacht is toegestaan als er geen goedgekeurd faunabeheerplan ligt. De Jagersvereniging was het hier niet mee eens en stelde hier tegenover: de provincie mag geen besluit nemen over de landelijk ingestelde jacht op de wildsoorten. De Jagersvereniging baseert zich op de wet en de uitleg daarvan zoals gegeven door het kabinet ten tijde van de totstandkoming ervan. Daarom hebben wij ook een advocaat in arm genomen. Op 11 oktober is er een bezwaarschrift naar de provincie gestuurd. Hierin wordt de provincie verzocht om een hoorzitting te organiseren, en het bezwaar gegrond te verklaren.

Nieuw faunabeheerplan
In de tussentijd is er ook hard gewerkt aan een nieuw faunabeheerplan ‘Jacht’. Dit nieuwe faunabeheerplan is dus op 25 oktober goedgekeurd. De uitoefening van jacht geschiedt nu overeenkomstig het goedgekeurde faunabeheerplan, in lijn met artikel 3.12 lid 1 Wet natuurbescherming (Wnb). Aan het vorige faunabeheerplan werd de goedkeuring onthouden, omdat van een aantal WBE’s niet alle telgegevens bekend zouden zijn. Dit onderstreept het belang van het tijdig en volledig aanleveren van (trend)telgegevens.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws