05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Jagersvereniging schakelt advocaat in inzake jacht Friesland

De Jagersvereniging heeft een advocaat ingeschakeld naar aan leiding van de sluiting van de Jacht in Friesland. De sluiting van de jacht werd op 21 september door de Gedeputeerde Staten aangekondigd in een brief aan de Provinciale Staten. De provincie Friesland geeft aan dat er geen jacht is toegestaan als er geen goedgekeurd Faunabeheerplan ligt. De Jagersvereniging is het hier uiteraard niet mee eens. De provincie mag geen besluit nemen over de landelijk ingestelde jacht op de wildsoorten.

De Jagersvereniging heeft contact gezocht met de provincie Friesland met de vraag of wij in gesprek konden gaan met elkaar om hier samen uit te komen. Dat is helaas niet gelukt. Daarom heeft de Jagersvereniging vrijdag 7 oktober een mail gestuurd naar de provincie Friesland met alle argumenten om hen van gedachten te doen veranderen. Helaas bleef de provincie bij haar standpunt. Daarom heeft de Jagersvereniging besloten om een advocaat in te schakelen.

Advocaat
Omdat de Jagersvereniging pertinent van mening is dat de provincie geen besluit mag nemen over de landelijke ingesteld jacht, heeft zij een advocaat in armen genomen. Op 11 oktober is er een bezwaarschrift naar de provincie gestuurd. Hierin wordt de provincie verzocht om een hoorzitting te organiseren waar het bezwaar gegrond verklaard wordt. Als er geen spoedige besluitvorming zal komen, dan ontkomt de Jagersvereniging er niet aan om bij de voorzieningenrechter om schorsing van het bestreden besluit te verzoeken.

Faunabeheerplan
Ondertussen is de Faunabeheereenheid (FBE) Friesland hard aan de slag gegaan om het Faunabeheerplan (FBP) jacht zo snel als mogelijk te herzien en om het daarna ter goedkeuring naar Gedeputeerde Staten (GS) te sturen. De herziening van dit FBP jacht wordt door het afdelingsbestuur van de Jagersvereniging in Friesland tussentijds voorzien van commentaar.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws