05:22
21:57
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Jagersvereniging denkt aan juridische stappen na intrekken goedkeuring Faunabeheerplan – Omroep Fryslan

De Jagersvereniging is verbijsterd over het feit dat de provincie de goedkeuring voor het Faunabeheerplan heeft ingetrokken. Volgens de vereniging heeft de provincie daar de bevoegdheid niet eens voor.

Het besluit van de provincie betekent dat er voorlopig niet meer op wildsoorten, zoals hazen, wilde eenden, houtduiven en konijnen mag worden gejaagd. De reden daarvoor is dat de gegevens over tellingen van de soorten die mogen worden bejaagd niet volledig zijn. Volgens Siebenga, bestuurder Jagersvereniging Friesland, geven de gegevens wel een goed beeld van hoe het gaat met de wildsoorten. “In het Faunabeheerplan gaat het erom om een idee te krijgen van de verspreiding en de aantallenontwikkeling van wildsoorten. Als je de gegevens van 70 tot 80 procent van de WBE’s hebt, dan geeft dat wel een redelijk beeld. ”

Volgens Siebenga klopt het juridisch niet dat de provincie de jacht op wildsoorten heeft stilgelegd. “De provincie gaat daar niet over. Dat is een kwestie voor de minister. Ik heb het bij de afdeling juridische zaken van de Jagersvereniging neergelegd. Die gaat ermee aan de slag.”

  • Delen:

Gerelateerd nieuws