06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Hervorming ORWEJA eindelijk een feit

Met het plaatsen van de handtekeningen van de Raad van Beheer en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is er een einde gekomen aan een lang traject om te komen tot hervormingen van ORWEJA, het samenwerkingsverband op het gebied van jachthonden van beide partijen. Door de oprichting van een stichting krijgt ORWEJA de juiste fundamenten om haar succesvolle activiteiten voort te zetten.

ORWEJA staat voor ‘Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden’. Dit samenwerkingsverband tussen de Jagersvereniging en de Raad van Beheer op het gebied van jachthonden, bestaat al vele tientallen jaren en was aan een moderniseringsslag toe. Het doel is om ook naar de toekomst toe taken met betrekking tot het goed functioneren van het wedstrijdwezen voor jachthonden, inclusief jachthondenproeven, ORWEJA workingtesten en veldwedstrijden, goed te kunnen blijven uitvoeren.

Evenwichtige vertegenwoordiging

ORWEJA vormt een onmisbare basis voor alle trainings- en fokactiviteiten van jachthonden. Met de realisatie van ‘ORWEJA 2.0’ wordt een sterk fundament neergezet om ORWEJA toekomstbestendig te maken. Bovendien wordt de organisatie zo neergezet dat de vele enthousiaste, vrijwillige bestuurders op een evenwichtige wijze vanuit de Raad van Beheer en de Jagersvereniging vertegenwoordigd zullen zijn in het bestuur en de diverse commissies. Ook zal het secretariaat van ORWEJA verstevigd worden.

Breed gedragen compromis

Om de gewenste moderniseringsslag te laten slagen, is de hulp ingeroepen van consultantsbureau SIRA Consulting. Er is geïnvesteerd in een aantal sessies, waarin vertegenwoordigers van alle betrokken commissies en vrijwilligers hun inbreng konden geven over hun verwachtingen van het verbeteringstraject van ORWEJA. Dankzij deze procesbegeleiding kwam er een gedragen voorstel voor de nieuwe samenwerkingsstructuur tot stand. In diverse bijeenkomsten is vervolgens de tijd genomen om het voorstel te bespreken en waar nodig aan te passen. Zo is een breed gedragen compromis bereikt, dat zowel in de Ledenraad van de Jagersvereniging als de ALV van de Raad van Beheer nu met een handtekening is bekrachtigd.

Kennis en kunde

Als het goed is gaan de mensen met een jachthond in hun dagelijkse praktijk weinig merken van de veranderingen die worden doorgevoerd. De grootste verandering zit hem in het fundament dat wordt verstevigd, omdat dit de huidige structuur van ORWEJA kwetsbaar maakte. Ergens begin volgend jaar worden de activiteiten vanuit de nieuwe stichting voortgezet. Veel van de betrokken vrijwilligers kunnen hun taken zoals gebruikelijk blijven uitoefenen. Het bestuur van de stichting ORWEJA en de daarbij horende commissies zullen in goed overleg tussen de Jagersvereniging, de Raad van Beheer en de huidige commissies bemenst worden. Er zal hierbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de kennis en kunde die er nu al aanwezig is.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws