06:25
20:48
Nachtmodus

Faunabeheerplan ree besproken in de Statenvergadering Groningen

De Faunabeheereenheid (FBE) Groningen is al in januari 2020 begonnen met het schrijven van een nieuw Faunabeheerplan (FBP) ree. Zij hebben daarbij rijkelijk laat een hoorzitting voor de wildbeheereenheden (WBE’s) georganiseerd, namelijk pas in juli 2020. Naar aanleiding van het Faunabeheerplan dat toen is voorgelegd hebben alle uitvoerende partijen een zienswijze ingediend met meer dan 40 punten. Van deze meer dan 40 punten zijn uiteindelijk maar drie punten meegenomen in het Faunabeheerplan dat een jaar later is ingediend bij Gedeputeerde Staten. Echter in Groningen moet een FBP eerst ter advies naar Provinciale Staten en dat is afgelopen 15 december gebeurd. Inmiddels kunnen we ervan uitgaan dat het FBP ree goedgekeurd wordt. 

Om de Statenleden op de hoogte te stellen van deze gang van zaken heeft de Jagersvereniging een brief gestuurd naar alle Statenleden. Vooral de PVV en ook VVD refereerden aan onze brief. De heer Ram van de PVV gaf aan dat hij het er helemaal mee eens is en drong aan op het belang van een goed overleg tussen de FBE, provincie en uitvoerende partijen. De Partij voor het Noorden, 50-plus, Belang van Nederland Groningen en de Ons Groningen sloten zich aan bij de woorden van de VVD en PVV. De gedeputeerde de heer Staghouwer verwees daarop naar de FBE en de samenwerking met de WBE’s. Wij zullen in de gaten houden of er inderdaad ook sprake zal gaan zijn van meer samenwerking!

Het CDA gaf aan het noodzakelijk te vinden dat het FBP ree wordt vastgesteld om meer aanrijdingen te voorkomen. Ook D66 gaf aan dat het goed gaat met reeën in Nederland en dat wat hem betreft het FBP kan worden vastgesteld, daarnaast gaf D66 aan dat er wel een gedragen plan moet liggen waar ook de uitvoerders mee uit de voeten moete kunnen. De CU heeft niks aangegeven, omdat zij vinden dat de gedeputeerde wettelijk over de Faunabeheerplannen gaat.

Alleen de PvdD en de SP willen niet dat er op dieren wordt geschoten en dat het onderzoek eerst wordt uitgevoerd alvorens te schieten. Echter daar waren de andere partijen het mee oneens, alsook de gedeputeerde die daar niet achter stond. Alle drie de moties die door de PvdD waren ingediend zijn allemaal verworpen, de moties zijn via de volgende link te vinden: iBabs Online. We kunnen er nu wel vanuit gaan dat het FBP ree wordt goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws