05:23
21:58
Nachtmodus
Foto: Karel Derickx

Bijna 900 jachtcursisten doen praktijkexamens, jagersbestand wordt jonger

Vanaf maandag 13 mei tot en met donderdag 16 mei doen 890 jachtcursisten praktijkexamen. Het gaat die week om drie praktijkexamens, waarbij de cursisten op alle drie de praktijkexamens en het eerder afgelegde theorie-examen een voldoende halen om in het bezit te komen van een jachtdiploma. Het aantal mensen jonger dan 36 jaar, dat deelneemt aan de jachtopleiding, blijft met ruim 50% ongekend hoog. In tien jaar tijd is het percentage jonge jagers in het ledenbestand van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging gegroeid van 12 naar 15%. Het jagersbestand vergroent dus. Dit is extra opmerkelijk wanneer het wordt vergeleken met het aantal jongere vrijwilligers bij andere natuurorganisaties: 5,4%*.

Afgelopen cursusjaar tekenden 950 mensen in voor de jachtopleiding. Dit betekent dat de jachtopleiding ook dit jaar weer nagenoeg helemaal vol zat. Het aantal jongeren dat zich inschrijft voor de jachtopleiding bedraagt al meerdere jaren op rij ongeveer 50%. Ook dit jaar is 52% van het totaal aantal cursisten jonger dan 36 jaar. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, die 75% van de Nederlandse jagers vertegenwoordigt, heeft 15% leden jonger dan 36 jaar. Tien jaar geleden, in 2009, bestond 12% uit leden jonger dan 36 jaar. Het aantal jongere jagers binnen de vereniging loopt dan ook op.

Percentage jonge vrijwilligers hoger dan bij andere natuurorganisaties
Het oplopend aantal jongeren is extra opmerkelijk wanneer het percentage wordt vergeleken met het aantal jongere vrijwilligers bij andere natuurorganisaties. Daar ligt het percentage jongeren (daarbij wordt de definitie ‘jonger dan 40 jaar’ gehanteerd) op 5,4%.

Vrouwen
Het aantal vrouwelijke jachtcursisten is met 14% iets lager dan vorig jaar. Tot vorig jaar bleef het percentage vrouwen oplopen en bereikte in cursusjaar 2017/2018 het tot dan toe hoogste aandeel van 16,5%. De Jagersvereniging heeft 7% vrouwen in haar ledenbestand. In 2009 had de Jagersvereniging 6% vrouwen in het bestand. Ook het percentage vrouwen in het ledenbestand van de Jagersvereniging neemt dus iets toe.**

Ledenaantal Jagersvereniging groeit twee jaar op rij
Het ledenaantal van de Jagersvereniging is de afgelopen twee jaar gegroeid. In twee jaar tijd met zo’n 200 nieuwe leden. Dit maakte de Jagersvereniging eerder bekend via een persbericht.

Drie praktijkexamens
Komende week doen de cursisten examen in hagelschieten, kogelschieten en jachtpraktijk. De rode draad in de examens is veilig, vaardig en weidelijk jagen. Alleen als de kandidaat voor deze drie praktijkonderdelen en het theoriegedeelte een voldoende heeft gehaald, ontvangt hij of zij het jachtdiploma. Dit jachtdiploma is ministerieel erkend en is een wettelijke vereiste voor het aanvragen van een jachtakte. De akte vormt weer één van de vereisten om te mogen jagen in Nederland.

Aanvragen eerste jachtakte
Wanneer cursisten geslaagd zijn, kunnen zij een jachtakte aanvragen. Op de pagina ‘Wat moet een jager regelen voor het aanvragen van zijn eerste jachtakte?‘ staat stap voor stap beschreven wat een jager moet regelen.

* Ganzevoort, W., & van den Born, R.J.G. (2018). Groene vrijwilligers: Wie zijn ze, wat doen ze en wat drijft hen? Institute for Science in Society, Radboud Universiteit
**Cijfers zijn afkomstig van Stichting Jachtopleidingen Nederland en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Bekijk de filmpjes over de drie examens

Jachtpraktijk

Hagelschieten

Kogelschieten

  • Delen:

Meer informatie