06:37
20:38
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

CDA, VVD en SGP stellen Kamervragen over toenemende problemen wolven

Wolvenaanvallen leiden her en der in het land tot fors oplopende aantallen doodgebeten en verminkte schapen. Inmiddels zijn ook grotere gehouden dieren, zoals runderkalveren, pony’s en zelfs ook volwassen koeien en paarden doelwit van wolven. Steeds meer hobbydierhouders, veehouders en inwoners van het buitengebied luiden de noodklok en uiten bezwaren tegen het huidige beleid. Dat bleek onder andere tijdens een door de provincie Drenthe georganiseerde bijeenkomst met burgers en belanghebbenden. Ook in de Tweede Kamer nemen de zorgen toe. Derk Boswijk (CDA), Thom van Campen (VVD) en Roelof Bisschop (SGP) stelden een uitgebreide set Schriftelijke Kamervragen over deze actuele problematiek.

De Kamerleden vragen de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onder meer of de huidige ontwikkelingen rond de wolf nog wel in lijn zijn met de eerdere verwachtingen. Met name het stijgend aantal aanvallen, nu ook op grotere gehouden dieren en het ogenschijnlijk steeds minder uit de weg gaan van mensen, roept vragen op. Dit staat namelijk in schril contrast met wat deskundigen en pleitbezorgers van de wolf eerder hebben gesteld.

Verdere vragen
Verder wordt er terecht gevraagd wat het grootschalig (en door de overheid gesubsidieerd) afrasteren en omheinen van velden kan betekenen voor andere wildsoorten. Kunnen bijvoorbeeld reeën, dassen en hazen daar wel ongehinderd langs, of is dat niet het geval en wordt hun leefgebied daardoor ernstig beperkt? De Kamerleden constateren ook dat in andere Europese landen inmiddels al de nodige beheermaatregelen zijn getroffen en vragen de minister of dit ook voor Nederland denkbaar is en wat daarvoor de juridische context is. Tot slot vragen de parlementariërs of het ministerie op de een of andere manier een meer genuanceerde dialoog over ‘samen leven met’ en beheer van de wolf ondersteunt, zoals de Jagersvereniging en IFAW daartoe al het initiatief namen.

Lees de Kamervragen op de website van de Tweede Kamer

Wolf blijft zorgen voor problemen: ook kalveren en pony's slachtoffer
  • Delen:

Gerelateerd nieuws