06:29
20:45
Nachtmodus

Bijeenkomst – Hoe verder met de wolf in Nederland? – groot succes

Gisteren, woensdag 6 juli namen International Fund for Animal Welfare (IFAW) Nederland en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging het rapport Hoe verder met de wolf in Nederland? Een verkenning naar de kansen voor een maatschappelijke dialoog over de toekomst van de wolf in Nederland in ontvangst op een bijeenkomst in de Mauritskazerne in Ede. De gemeente Ede was gastheer van deze bijeenkomst.

De bijeenkomst werd geopend door wethouder Van der Schans – Landbouw en Natuur – van de Gemeente Ede. Tijdens de verkenning van de resultaten van het rapport werd er op een interactieve wijze met de deelnemende partijen over samenwerking en standpunten. Aanwezig was een grote vertegenwoordiging van terreinbeheerders, natuur-en dierenbeschermers, grondgebruikers, belangenverenigingen en overheidsinstanties.

De conclusie van het rapport is dat er ruimte is voor een dialoog aangezien (bijna) alle partijen bereid zijn om aan de dialoog mee te doen. Alle gespreksonderwerpen zijn duidelijk gedefinieerd. Wel moet er aan voorwaarden worden voldaan. Ook is er behoefte aan een gemeenschappelijke feitenbasis. Deze laatste moet er eerst komen wil een dialoog tot duurzaam resultaat leiden.

Willem Schimmelpenninck van der Oije, directeur Jagersvereniging: “Ik ben heel blij met vandaag. Ik ben ook heel blij met het resultaat. Ik moet erkennen, het was best spannend om de samenwerking aan te gaan aangezien de belangen zo verschillen. Maar ik was eigenlijk meteen gegrepen door het pleidooi van Joep van Mierlo tot de dialoog. We hebben dit gedaan, er ligt een rapport. Ik ben heel blij met de conclusie dat er ruimte en wens en hopelijk ook tijd en plaats wordt gevonden om deze dialoog te gaan voeren.”

Joep van Mierlo, directeur FAW Nederland: “Ons motto is Mens en dier in balans. Lijkt me daarom logisch dat we hier staan. Plus onze visie van “Omdenken en Actie” hebben we hier ook tentoongesteld. En ik ben blij dat Willem er ook zo over dacht en denkt. Wij zijn vooral voor het genuanceerde debat rond samenleven met de wolf en daarin lijkt vandaag de eerste stap genomen te zijn. Ik roep wel iedereen op, van belanghebbenden tot overheden om actie te ondernemen.”

René Verhulst, burgemeester van Ede: “Wat een hele mooi waarneming uit het rapport is, is dat het succes, of hoe het verder gaat met de wolf, niet van de wolf, maar van ons allemaal afhangt. Dat geeft ook een verantwoordelijkheid. De dialoog is een succes als alle voor- en nadelen naast elkaar staan, transparanter zijn en dat je er met elkaar over blijft praten.

De terugkeer van de wolf is door de afgelopen jaren heen een voortdurende bron van discussie geweest, waarbij de polarisatie op het onderwerp steeds verder toeneemt. Voor- en tegenstanders nemen stevig stelling, vooral vanuit emotionele argumenten.

De Jagersvereniging en IFAW Nederland – twee organisaties die op het oog uiteenlopende belangen nastreven – hebben hierom gezamenlijk het initiatief genomen voor een breed maatschappelijk dialoog, met alle relevante belanghebbenden. De eerste stap hiertoe is genomen. De vervolgstap wordt een Joint Fact Finding, die als basis gaat dienen voor vier rondetafelgesprekken, om dan uiteindelijk naar een overkoepelend akkoord toe te werken.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws