05:22
21:58
Nachtmodus

Bescherming Korenwolf gebaat bij predatiemonitoring

In het soortenbeschermingsplan Korenwolf zijn er op brede schaal veel inspanningen verricht door agrariërs en andere betrokkenen om het akkergebied waar nog korenwolven leven te optimaliseren. Ook de jagers hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het verbeteren van het leefgebied van de Korenwolf. Binnenkort zullen in het Limburgs landschap informatieborden verschijnen waarop deze samenwerking tot uitdrukking komt.

Naast inzaai van de juiste gewassen en een aangepast landbouwkundig gebruik, was het van wezenlijk belang om de overmatige predatie van korenwolven en andere bedreigde en beschermde soorten in deze gebieden te beperken. Concreet betekende dit dat het aantal vossen in het gebied gereduceerd moest worden. Jagers kregen hiervoor een provinciale ontheffing.

Monitoringsproject
Op verzoek van de Jagersvereniging is in 2021 een monitoringproject gestart in het hamstergebied ‘Kollenberg’ Puth, in het werkgebied van de wildbeheereenheid (WBE) de Hondskerk. Het doel van dit project was om een volledig beeld te krijgen van de noodzaak van predatiebestrijding in een belangrijk leefgebied van de ernstig bedreigde wilde hamster. Inmiddels heeft de Korenwolf internationaal gezien dezelfde bedreigingsstatus als de gorilla en de tijger.

In de periode van 1 januari tot en met 4 september 2021 hebben voorzitter Nic Duysens en secretaris Arno Bovens van WBE de Hondskerk met een derde helper in totaal 26 nachten het gehele gebied afgezocht op de aanwezigheid van jagende vossen. Zij reden daarbij steeds dezelfde ronde van ongeveer 120 km, hetgeen het respectabele aantal van 3120 km en 351 vrijwilligersuren opleverde.

Aantrekkingskracht
Nic Duysens vertelt: “Pas als je zo vaak ’s nachts in het gebied rondrijdt, merk je wat een geweldige aantrekkingskracht een dergelijk geoptimaliseerd akkergebied heeft op predatoren, van groot tot klein. Tijdens onze 26 nachtelijke rondes hebben wij – naast de waarneming van 111 jagende vossen – maar liefst 7 wasberen, 41 steenmarters, 93 dassen, 59 verwilderde katten en 166 uilen waargenomen. Het meest verrast waren wij echter door de grote hoeveelheden reigers, 291 in totaal, die wij tot diep in de nacht zagen foerageren in en rondom het hamstergebied. Wij vinden het echter niet verwonderlijk dat zoveel predatoren het hamstergebied weten te vinden omdat er ook veel andere prooidieren als hazen, konijnen en muizen vertoeven.”

Continuering predatiebeheer
Het lukte de jagers om van de 111 vossen die zij in en rond het hamstergebied zagen, er in totaal 55 te schieten. Gemiddeld schoten zij per nacht twee vossen met een uitschieter op 31 juli van maar liefst vijf vossen. Alle nachten op één na werden er vossen gezien en slechts in twee nachten werden er geen vossen geschoten. De WBE heeft haar bevindingen en waarnemingen overgedragen aan de provincie met daarbij de onderbouwing van de noodzaak om ook in de toekomst het predatiebeheer te continueren.

Dit jaar wil WBE de Hondskerk zich focussen op de vele verwilderde katten die in het gebied rondlopen. Deze verwilderde huisdieren horen daar volgens WBE de Hondskerk écht niet thuis. Duysens: “Daarom hebben wij ons onlangs bij de Jagersvereniging als pilotgebied opgegeven om volgend jaar mee te werken aan een proef waarbij wij verwilderde katten met vangkooien uit het gebied gaan wegvangen om elders onder te brengen. Daar verwachten wij veel rendement van in het voordeel van de Korenwolven.”

Bekijk het informatiebord over de korenwolf

Informatiebord korenwolf
  • Delen:

Gerelateerd nieuws