05:50
21:39
Nachtmodus

Portugal

In Portugal mag er alleen op donderdag, zondag en op nationale feestdagen worden gejaagd, tenzij in een beheerplan is opgenomen dat ook op andere dagen mag worden gejaagd. Ieder jaar wordt een kalender gepubliceerd met data waarop de verschillende wildsoorten bejaagd mogen worden en de aantallen per jager per dag en onder welke voorwaarden. De ‘zonas de caça’ (verschillende soorten jachtterreinen: lokaal, provinciaal en nationaal) moeten een beheerplan opstellen, waarin de bejaagbare wildsoorten worden opgenomen (onder andere tortelduiven, verschillende eendensoorten, rots- en houtduif, kwartel, hout- en watersnip, lijster, koperwiek, kramsvogel).

Jagen met de hond

Er wordt veel voor de voet gejaagd met staande honden: Pointers, Epagneul Breton, Duitse Staande korthaar, maar ook de Perdigueiro (Portugese pointer) wordt hierbij ingezet. Voor jacht op konijnen gebruikt men vaak de kleine Podengo Português. De middenslag en grote podengo worden veelal gebruikt op varkensdrijfjachten.  Ook zijn er drijfjachten over grote oppervlakten met soms wel 100 jagers en met verschillende matilhas-honden en hun begeleiders die het wild – wilde zwijnen en herten – opdrijven.

Jagen als gast

In verschillende gebieden worden in Portugal commerciële jachten gehouden, alleen niet zo uitgebreid als in Spanje. Maar er kan zeker op verschillende plekken in Portugal als ’gast’ gejaagd worden.’ Bij gebrek aan voldoende echt wild worden vaak ‘largadas’ georganiseerd, waarbij patrijzen of duiven losgelaten worden. Er wordt ook te paard gejaagd met windhonden achter de hazen. In de gebieden waar in de zomer van 2017 de grote branden hebben gewoed is de jacht wettelijk nog steeds beperkt.

Europees Vuurwapenpaspoort noodzakelijk

Portugal behoort, net als Nederland tot de Europese Unie. Dat houdt o.a. in dat wanneer jagers met hun wapen naar dit land reizen, zij in het bezit dienen te zijn van een Europees Vuurwapenpaspoort (EVP). Dit EVP dient aangevraagd te worden bij de politie die ook de jachtakte verstrekt en dient daar ook jaarlijks te worden verlengd. Het EVP toont aan dat u het wapen legaal bezit en is het vervoersbewijs van de wapens voor de landen van de EU. Het opstellen van een EVP is handwerk. Controleer daarom nadrukkelijk of de juiste wapens op de juiste wijze zijn opgenomen. Het voorkomt grote problemen bij grenscontrole! Het zou niet de eerste keer zijn dat een jager aan de grens wordt teruggestuurd om dat het wapen niet of onjuist is vermeld.

Benodigheden

Om te kunnen jagen in Portugal moet men een ‘Licença para não residentes’ (vergunning voor niet ingezetenen) aanvragen. De kosten hiervan bedragen: € 66,27 voor 30 dagen en € 127,45 voor een jaar (seizoen 2018 – 2019). Deze vergunning kan aangevraagd worden bij iedere vestiging van de Instituto de Conservação de Natureza e das Florestas (ICNF) of bij de Organização do Setor da Caça (OSC). In de nabije toekomst zal het ook mogelijk zijn de vergunning online aan te vragen op de site van de ICNF).

In te dienen bij de aanvraag:

  • bewijs van woonachtig zijn in het buitenland
  • bewijs dat men gemachtigd is te jagen in het land waar men woonachtig is
  • identiteitsbewijs (geldig paspoort)
  • indien nodig fiscaal nummer (als facturen gewenst zijn)

verzekering voor de periode waarin de jachtakte geldig is met een minimum verzekerd bedrag van € 100.000,- De jachtaansprakelijkheidsverzekering van de Jagersvereniging kent standaard Europa dekking van € 1.250.000,-. Deze dekking geldt ook voor Portugal.

De aanvraag kan ingediend worden door derden en de benodigde documenten kunnen vooraf toegezonden worden per email naar [email protected]

Het is soms mogelijk een wapen te lenen van de gastheer/jachtorganisatie, maar het wordt aanbevolen om een eigen wapen mee te nemen.

Indien men zijn eigen wapen meeneemt moet men overleggen*:

  • op de website van de Policia de Segurança Publica in te vullen documenten A, B, D en E
  • identiteitsbewijs (geldig paspoort)
  • uitnodiging om te komen jagen
  • Nederlandse jachtakte
  • Europese Vuurwapenpas)
  • expliciet aangeven hoeveel en welke dagen men in Portugal gaat verblijven

* aan te raden is om dit te laten behandelen door de gastheer/jachtorganisatie

Meer informatie

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de Portugese Jagersvereniging:

Federação Portuguesa de Caça

Rua 25 de Abril, Lote 20 – Cave B
PT-2100-126 Coruche, Portugal

Telefoon: + 351 243 675 519
Website: www.fencaca.pt
E-mail: [email protected]