06:27
20:46
Nachtmodus

Zweden

Zweden ziet jacht en het beschermen van wild als een integraal en belangrijk deel van het wildbeheer. Jacht vormt daarin een verstandig en duurzaam gebruik van zichzelf vernieuwende natuurlijke hulpbronnen. Wild, zowel zoogdieren als vogels, is beschermd, en jacht kan alleen plaatsvinden binnen de mogelijkheden van de wet.

De organisatie en wettelijke basis van de jacht in Zweden is te vergelijken met die in Nederland. Het jachtrecht behoort aan de grondeigenaar die dit recht desgewenst aan derden kan verhuren en net als bij ons is een jachtexamen (sinds 1985) verplicht om te kunnen jagen. Ook de organisatie van de Zweedse jagersvereniging lijkt heel veel op die in Nederland, maar dan in een wat andere schaal. Men heeft 195.000 leden (62% van de Zweedse jagers) en ongeveer 120 mensen met verschillende expertise in dienst. De vereniging is georganiseerd in 9 regio’s, die elk een aantal provinciale wildbeheerverenigingen (24) omvatten. Elke provincie is verdeeld in wildbeheerclubs (379).

Buitenlandse jagers kunnen aan de jacht in Zweden deelnemen via een uitnodiging van een Zweedse jager. Op diverse plaatsen zijn echter ook mogelijkheden om als betalende gast mee te jagen. Wie in Zweden jaagt moet een jachtakte aanvragen en daaraan gekoppeld een jaarlijkse beheerbijdrage betalen. Deze bijdrage wordt elk jaar vastgesteld (momenteel 300 Zweedse kronen (SEK), omgerekend circa 30 euro) en is één jaar (1 juli t/m 30 juni) geldig. Men betaalt de bijdrage in principe online of via de gastheer. De jachtakte wordt in PDF beschikbaar gesteld en dient men op de telefoon en/of in geprinte vorm in het veld altijd bij zich te dragen.

De Zweedse jachtakte kunt u digitaal aanvragen via:  http://www.swedishepa.se/Enjoying-nature/Hunting/Hunting-permit1/.

Informatie over betaling treft u hier aan: https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/Sa-betalar-du-statligt-jaktkort/ .

Munitie

Voor de verschillende wildsoorten bepaalt de jachtwet verschillende soorten munitie: eland, beer, rood-, dam- en zwartwild:  deelmantelmunitie, met een minimaal kogelgewicht van 10 gram (154 grains) en een trefenergie van minimaal 2000 Joules op 100 meter (E100). Kogels met een gewicht van 9 tot 10 gram (139 – 154 grains) mogen worden gebruikt, mits deze een trefenergie van minimaal 2.700 J ontwikkelen op 100 meter (E100).

Voor enkele van deze soorten (dam- en zwartwild) mag ook gebruik worden gemaakt van enkelloops hagelgeweren, geladen met zgn. Brennekes. Jachtgeweren die met meer dan 3 patronen kunnen worden geladen, mogen niet worden ingevoerd. Het grootst toegestane kaliber hagelgeweer is kaliber 12. Kleinere kalibers dan 20 mogen niet worden gebruikt. In sommige natte gebieden (wetlands) is het gebruik van loodhagel verboden. Vraag uw gastheer hiernaar.

Schiettest

Voorafgaand aan de jacht op eland moet in de meeste gevallen een schietproef worden afgelegd. Het is daarom belangrijk vooraf met de Zweedse gast af te spreken om een bezoek aan een trainingsschietbaan voor de elandenjacht af te spreken. Veel landeigenaren en gastheren eisen dat jagers op de eland een erkende test (op het niveau brons) ter verkrijging van het Älgskyttebevis hebben afgelegd voordat zij aan de jacht kunnen deelnemen. Bij deze schiettest, schiet men op 80 meter op een levensgrote elandschijf, zowel stilstaand als ‘lopend’.

Meenemen van wapens

Overweegt u om uw eigen wapens mee te nemen naar Zweden, begin dan op tijd (tenminste 6 weken voor uw reis!) met de voorbereidingen.

Hoewel Zweden sinds 1996 tot de Europese Unie behoort, accepteert men de Europese vuurwapenpas (EVP) niet als document om wapen en munitie in te voeren. U dient – net als in Groot Brittannië – vooraf toestemming te vragen het land met uw wapen en munitie  binnen te mogen komen. In Zweden wordt deze toestemming gegeven via een invoervergunning die moet worden aangevraagd bij de politie in de plaats waar de wapens Zweden worden binnengebracht. In de regel is het beter om deze aanvraag door of tenminste in overleg met de gastheer te (laten) verzorgen.

Meer over de procedure bij tijdelijke invoer van vuurwapens in Zweden vindt u op deze pagina: https://polisen.se/en/laws-and-regulations/firearms/temporary-import/

U dient tijdig (tenminste 6 weken voor uw reis) uw aanvraag voor tijdelijke import van uw vuurwapen(s) in te dienen via een centraal e-mailadres (zie de link hierboven). Een kopie van uw vuurwapenpas (dus niet het origineel) volstaat daarbij als een van de bijlagen.

De volgende gegevens dienen op het aanvraagformulier voor een invoervergunning ingevuld te worden:

 1. Naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer van de buitenlandse gast (aanvrager)
 2. Soort, merk, model, kaliber en fabricagenummer van de wapens
 3. Hoeveelheid en soort munitie
 4. Naam, adres, telefoonnummer en persoonlijk identiteitsnummer (equivalent van een BSN nummer) van de Zweedse gastheer
 5. Naam en plaats van het jachtveld waar in Zweden zal worden gejaagd
 6. Voor welke tijd het wapen naar Zweden wordt ingevoerd
 7. Datum waarop en plaats waar men Zweden zal binnen reizen

Met het aanvraagformulier voor de invoervergunning dienen te volgende documenten te worden meegestuurd:

 1. Kopie van de Nederlandse jachtakte
 2. Kopie van het Europese Vuurwapenpas (EVP) waarin de wapens zijn vermeld.
 3. Een schriftelijke uitnodiging van de Zweedse gastheer of jachtorganisator. Gebruik hiervoor het volgende standaardformulier op de website van de Zweedse politie: https://polisen.se/siteassets/blanketter/vapen-inbjudan-jakt-engelsk-553.14.pdf (nieuw ten opzichte van 2017 en eerder).

De kosten van een invoervergunning bedragen momenteel 700 SEK (circa 70 euro), ongeacht het aantal wapens dat men meeneemt. U ontvangt na het indienen van uw aanvraag een betalingsverzoek per post. Pas nadat de kosten zijn voldaan wordt de aanvraag verder in behandeling genomen en wordt de invoervergunning thuisgestuurd.

Bij aankomst en vertrek

Bij binnenkomst in Zweden dient de invoervergunning aan de douane te worden getoond. U vult ter plekke opnieuw een (doordruk)formulier in. De douanebeambte verwerkt de invoervergunning in het EVP.

Vertrekt u uit Zweden, zorg er dan voor dat de Zweedse politie op de hoogte is van uw vertrek. Het tweede blad op het aanvraagformulier dat u heeft ingevuld bij de douane (doordruk) kunt u bijvoorbeeld bij vertrek met de auto over de Öresundsbrug voorbij de tolpoorten meteen in de brievenbus van de douane deponeren. Dit dient als bewijs dat de wapens het land inderdaad ook weer hebben verlaten. Vergeet u dit te doen, dan kan het zo zijn dat de Zweedse politie de afdeling korpscheftaken in uw regio contacteert met het verzoek om te bevestigen dat de wapens inderdaad terug in Nederland zijn. Er is dan nog 1 papier over wanneer u het land verlaat, en dat is een kopie voor uw eigen administratie.

De aanvraag van een invoervergunning wordt tegenwoordig centraal geregeld (zie boven). Ons advies is om de hierboven vermelde procedure te volgen. Onderstaande adresgegevens dienen daarom puur ter informatie, en tevens als voorbeeld van adressen van de politie in de plaatsen waar de meeste buitenlandse jagers Zweden binnenkomen:

 • Polismyndigheten i Stockholms län, Flygplatspolisen Arlanda, Box 38, S-19045 STOCKHOLM-ARLANDA, Tel + 46-8-401 53 11, (401 53 00)
 • Polismyndigheten i Västra Götaland, Tillståndsgruppen, Box 429, e-mail [email protected]  S-40126 GÖTEBORG, Tel + 46-31-739 35 40 (739 20 00)
 • Polismyndigheten i Skåne län Polisområde Malmö, Vapenärenden S-20590 MALMÖ, Tel + 46-40-20 10 00
 • Polisområde Nordvästra Skåne, Vapenärenden, Box 632 S-25106 HELSINGBORG, Tel + 46-42-17 40 00
 • Polisområde Södra Skåne, Vapenärenden, Box 1015  S-27100 YSTAD, Tel + 46-411-675 00
 • Polisområde Södra Skåne, Vapenärenden, Box 1 S-23121 TRELLEBORG, Tel + 46-410-624 00

Wapen lenen

Het is in Zweden toegestaan te jagen met het wapen van een Zweedse jager. De eigenaar van het wapen moet dan in de directe omgeving (enkele meters) van de gast aanwezig zijn. De gast dient minimaal 15 jaar oud te zijn en in het bezit van een Zweedse jachtakte.

Wie zelfstandig met een geleend wapen in Zweden wil jagen, dient minimaal 18 jaar oud te zijn en in het land van herkomst gerechtigd te zijn om een dergelijk wapen te gebruiken (aangezien het Nederlands jachtexamen zowel kogel als hagelonderdelen bevat en men op de Nederlandse akte zowel kogel- als hagelwapens vermeld, is dit voor Nederlanders geen probleem). De Zweedse gastheer van wie het wapen wordt geleend, dient een schriftelijke bruikleenverklaring op te stellen op de fotokopie van zijn wapenvergunning. Hierin moeten de naam en het huisadres van de gast worden vermeld, zijn adres in Zweden alsmede het doel en de periode van bruikleen, die niet langer kan zijn dan 14 dagen. Deze schriftelijke bruikleenverklaring moet worden ondertekend door de Zweedse eigenaar van het wapen.

De jachtseizoenen in Zweden vallen voornamelijk in de herfst en winter, de daadwerkelijke openingstijden variëren echter aanzienlijk tussen de verschillende gebieden. Voor deze tijden kan men het beste informeren bij de gastheer.

Honden

Het meenemen van (jacht)honden naar Zweden (en afhankelijk van uw reisschema andere landen) is aan strenge regels gebonden. Raadpleeg hiervoor de site van het Zweedse ministerie: https://www.jordbruksverket.se/swedishboardofagriculture/engelskasidor/animals/import/dogscatsandferrets/bringingadogcatorferretfromaneucountryoraneurelatedcountry.4.295b2341134f64e5d6280001082.html .

Op deze pagina vindt u onder meer een checklist met vereisten waaraan uw hond minimaal moet voldoen:

 • De hond moet zijn gechipt (eventueel volstaat een tatoeage ook, indien de hond die heeft gekregen vóór 3 juli 2011)
 • De hond moet beschermd zijn tegen hondsdolheid middels een geldige vaccinatie. Voorkom grote problemen aan de grens: lees de vereisten nauwkeurig na!
 • De hond moet in het bezit zijn van een geldig dierenpaspoort
 • De hond moet worden aangemeld bij de douane bij binnenkomst in het land

Ten aanzien van het laatste vereiste verwijzen wij u gemakshalve naar deze website van de Zweedse douane: https://www.tullverket.se/sv/privat/resa/resameddjur/resamedhundellerkatt.4.7df61c5915510cfe9e7107ce.html

U kunt namelijk kosteloos uw hond voormelden in dit webportaal, en u ontvangt een bevestiging per e-mail die u de douanier bij binnenkomst in het land kunt tonen.

Meer informatie

Meer informatie (in de Engelse taal) is te verkrijgen bij de Zweedse vereniging voor jacht en wildbeheer: Svenska Jägareförbundet, Öster Malma, SW-611 91 Nyköping Tel.: + 46 155 246 200 Fax.: + 46 155 246 250 E-mail: [email protected]

Website: www.jagareforbundet.se (onder het kopje ‘English – Hunting in Sweden’ vindt u informatie in het Engels)

Versie 01 – 2019