06:29
20:45
Nachtmodus

Italië

Het jachtseizoen in Italië (la caccia) is vanaf september tot februari en voor trekvogels tot maart. Het wild in Italië is publiek bezit en daarmee kan er in Italië bijna overal gejaagd worden. De belangrijkste regel hierbij is dat er een afstand van tenminste 100 meter dient te worden aangehouden bij gebouwen en dat er geen gewassen beschadigd mogen worden. Italië telt circa 800.000 jagers die voornamelijk jagen in Toscane en Sardinië. De jacht is in Italië bij wet geregeld om de fauna te beschermen en verschilt per provincie met aanvullende lokale wetgevingen. Wanneer u daarom in Italië gaat jagen is het van belang dat u zich goed op de hoogte stelt van de lokale wetgeving.

Jachtvergunning

Om te mogen jagen in Italië is een jachtvergunning (licenza di caccia/venatoria) nodig, die geldig is voor 6 jaar. Deze dient te worden aangevraagd bij de administratieve afdeling van provincie (Amministrazione Provinciale) waar gejaagd gaat worden. Buitenlanders dienen hierbij een bewijs te overleggen dat men gerechtigd is om te mogen jagen in het land van herkomst. Vervolgens geeft de provincie aan waar er gejaagd mag worden. Dit wordt aangegeven in verschillende categorieën van beschermde gebieden tot gebieden die in prive eigendom zijn. Ook bepaald de provincie het jachtseizoen voor het komende jaar waarin er gewoonlijk 2 dagen in de week zijn waarop er niet gejaagd mag worden.

Europees Vuurwapenpaspoort noodzakelijk

Italië behoort, net als Nederland tot de Europese Unie. Dat houdt o.a. in dat wanneer jagers met hun wapen naar dit land reizen, zij in het bezit dienen te zijn van een Europees Vuurwapenpaspoort (EVP). Dit EVP dient aangevraagd te worden bij de politie die ook de jachtakte verstrekt en dient daar ook jaarlijks te worden verlengd. Het EVP toont aan dat u het wapen legaal bezit en is het vervoersbewijs van de wapens voor de landen van de EU. Het opstellen van een EVP is handwerk. Controleer daarom nadrukkelijk of de juiste wapens op de juiste wijze zijn opgenomen. Het voorkomt grote problemen bij grenscontrole! Het zou niet de eerste keer zijn dat een jager aan de grens wordt teruggestuurd om dat het wapen niet of onjuist is vermeld.

Jachtuitnodiging van jachthouder vereist

De Italiaanse overheid verlangt van de jagers die in Italië komen jagen naast de EVP om de grens over te kunnen ook een (schriftelijk) bewijs waar men gaat jagen. Een schriftelijke uitnodiging van de Italiaanse jachthouder is afdoende om aan te geven waar men gaat jagen in Italië. Vraag aan de Italiaanse jachthouder om een uitnodiging naar u te sturen zodat u met uw wapens naar de betreffende locatie in Italië kunt reizen.

Meer informatie

Nadere informatie kan worden verkregen bij de Federazione Italiana della Caccia Salaria (Italiaanse Jagersvereniging).

Adres: 298/AI-20122 Roma RM Italy
Telefoonnummer: +39 06 84409421
E-mail: [email protected]
Website: www.federcaccia.org

Versie 07-2022