05:41
21:48
Nachtmodus

Jachtseizoen

Het is in Nederland toegestaan om te jagen op wild tijdens het jachtseizoen. Deze seizoenen worden door de Rijksoverheid vastgesteld. In deze periode is het alle jachthouders, jagers met een jachtveld, toegestaan om de wildstand in hun jachtgebied duurzaam te benutten voor consumptie. Binnen het lokale samenwerkingsverband van jagers, de wildbeheereenheden, worden hier naar aanleiding van tellingen afspraken over gemaakt.

De wildsoorten waarop wordt gejaagd zijn haas, fazant, wilde eend, houtduif en konijn. De Wet natuurbescherming maakt een onderscheid tussen jacht, beheer en schadebestrijding. Deze drie jachtvormen worden in de volksmond alle drie aangeduid als jacht. In het kader van schadebestrijding en beheer mag er (na expliciete toestemming van overheid of provincie) ook op andere diersoorten dan de wildsoorten worden gejaagd. Op deze pagina leest u wanneer jagers op welke diersoorten mogen jagen.

Wanneer mogen jagers op welke diersoorten jagen?

Wanneer mogen jagers op welke diersoorten jagen? Dit wordt grotendeels per provincie geregeld aan de hand van het Faunabeheerplan. Een deel wordt ook door de Rijksoverheid vastgelegd (wildsoorten en landelijke vrijstellingen). We kunnen wel vaststellen dat wild het hele jaar verkrijgbaar is. Hieronder volgt een kort overzicht waarop is te zien wanneer welke diersoort mag worden bejaagd.

Wildsoorten:

 • Houtduif: 15 oktober – 31 januari
 • Wilde eend: 15 augustus – 31 januari
 • Fazant: haan – 15 oktober – 31 januari
 • Fazant: hen – 15 oktober – 31 december
 • Konijn: 15 augustus – 31 januari
 • Haas: 15 oktober – 31 december

Landelijk vrijgestelde soorten:

 • Houtduif, konijn, zwarte kraai, kauw, vos en Canadese gans: jaarrond bij schade

Ontheffingen/provinciale vrijstellingen zoals:

 • Grauwe gans, kolgans en brandgans: jaarrond met een dal in de broedperiode (grofweg maart – eind juni) en een dal in een aantal provincies in de winterperiode
 • Ree: verschilt per provincie, maar in het algemeen worden de bokken in de zomer bejaagd (vanaf 1 mei tot en met september) en de geiten in de winter (vanaf januari tot en met half maart)
 • Damhert: 1 augustus t/m 15 februari
 • Wild zwijn: 1 juli t/m 28 februari (buiten de Veluwe en Meinweg jaarrond)
 • Edelhert: 1 augustus t/m 15 februari

Beschikbaarheid wild in Nederland

In Nederland wordt gedurende het hele jaar wild geschoten en is wild dus ook verkrijgbaar. Per regio en seizoen kan dit verschillen. In het overzicht hieronder vindt u de beschikbaarheid van wild per seizoen. 

Koop wild bij u in de buurt via Wild op de Kaart