06:29
20:45
Nachtmodus

Ierland

Nederlandse jagers die in Ierland willen gaan jagen, dienen rekening te houden met de volgende formaliteiten en documenten.

Net als in Nederland behoort het jachtrecht aan de grondeigenaar. In de praktijk zijn de jachtrechten ondergebracht in lokale jagersverenigingen (gun clubs), hoewel enkele grotere landgoederen het jachtrecht hebben behouden en zowel fazanten als houtsnippenjachten organiseren. De lokale jagersverenigingen hebben als overkoepelende organisatie de NARGC, de National Association of Regional Game Councils (nationale vereniging van regionale wildraden). Onder de toegestane jachtmethoden vallen jacht met het geweer, jacht met honden (meute), jacht met (kast)vallen en strikken.

Wat is het jachtseizoen in Ierland?

Jachtseizoen Noord Ierland

 • Fazant 1 oktober t/m 31 januari
 • Patrijs1 september t/m 31 januari
 • Rode patrijs 1 september t/m 31 januari
 • Schots sneeuwhoen 12 augustus t/m 30 november
 • Eend en gans 1 september t/m 31 januari
 • Watersnip 1 september t/m 31 januari
 • Bokje 1 september t/m 31 januari
 • Houtsnip 1 oktober t/m 31 januari
 • Goudplevier 1 september t/m 31 januari
 • Haas 12 augustus t/m 31 januari
 • Konijn 1 januari t/m 31 december
 • Vos, verwilderde kat, nerts, grijze eekhoorn en hermelijn 1 januari t/m 31 december
 • Alle mannelijke herten (Edelhert, Sikahert, hybride edelhert/sikahert en damhert) 1 augustus t/m 30 april
 • Alle vrouwelijke herten (Edelhert, Sikahert, hybride edelhert/sikahert en damhert) 1 november t/m 31 maart
 • Muntjak 1 januari t/m 31 december met de aanbeveling om geen onvolwassen dieren, hoog drachtige of vrouwelijke dieren die zogende jongen hebben te schieten.
 • Wild zwijn 1 januari t/m 31 december met de aanbeveling om geen zeugen te schieten die zogende jongen hebben.
 • De eenden en ganzensoorten die geschoten mogen worden zijn: wilde eend, krakeend, tafeleend, brilduiker, slobeend, wintertaling, pijlstaart, kuifeend, smient, rosse stekelstaart, toppereend, canada gans, grauwe gans en kleine rietgans

Versie 09 – 2015

Wapens

Vergunning voor buitenlanders De Ierse politie, An Garda Siochana (http://www.garda.ie), is belast met het verstrekken van (wapen)vergunningen voor buitenlanders. Het aanvraagformulier {(Firearm Certificate Application (Non-Resident)} is te downloaden via deze link. Op dit formulier moet o.a. ingevuld worden:

 • De gegevens van het gebied waar gejaagd gaat worden;
 • De naam van de grondeigenaar en;
 • Een bevestiging dat de grondeigenaar toestemming heeft gegeven voor de jacht.

In de praktijk kan de Ierse gastheer het beste voor de aanvraag zorgen. De vuurwapenvergunning is een jaar geldig en kost € 40,- Voor de jacht op hertachtigen moet een aparte kosteloze vergunning worden aangevraagd bij de  National Parks and Wildlife Service, Department of Environment, Heritage, and Local Government, Main Street, Ballybay, Co. Monaghan. Tel.: (00) 353 42 9748748 / 9748753. Het aanvraagformulier is te downloaden op de website  www.npws.ie.

Let op Hoewel Ierland behoort tot de EU, wijkt dit land net als Groot-Brittannië af van de normaal geldende bepalingen m.b.t het verkeer van personen en wapens. Net als in het Verenigd Koninkrijk moet vooraf toestemming worden verkregen om met een wapen het land binnen te reizen. Dit betekent dat tegelijkertijd met het aanvraagformulier het originele Europese Vuurwapenpas (EVP) meegezonden moet worden. De aanvraag moet minimaal 6 weken te voren worden aangevraagd. Gedurende de periode dat de aanvraag in behandeling is en het EVP niet voorhanden is kan men in dus niet met de wapens naar het buitenland reizen. Houdt hier rekening mee wanneer u bijvoorbeeld ook in Duitsland jaagt. De Aansprakelijkheidsverzekering, die u als lid van de Jagersvereniging kunt afsluiten bij AON, is ook van kracht in Ierland. Kijk voor informatie op onze pagina Verzekeringen.

Bovendien heeft Ierland gebruik gemaakt van de derogatiemogelijkheden t.a.v. de EU Vuurwapenrichtlijn, waardoor hier een andere classificatie van de wapens geldt. Dit kan gevolgen hebben voor de toegestane kalibers die mogen worden meegenomen, hoewel Ierland inmiddels de meeste jachtkalibers nu toestaat.

Informatie: Ierse Jagersvereniging: NARGC, Brosna Way, Ferbane Business & Technology Park, Ballycumber Road, Ferbane,Co. Offaly. Website: www.nargc.ie E-mail: [email protected] Tel.: + 353 90 6453623 Fax: + 353 90 6453697

Honden

Wanneer je je hond wil meenemen naar Ierland (al dan niet via Groot-Brittannië) dien je wel een paar zaken vooraf te hebben geregeld, deze zaken gaan gepaard met één of meerdere bezoeken aan de dierenarts. Het is dus verstandig om je reis met je hond goed te plannen. Je dient rekening te houden met het feit dat je hond is voorzien van een:

 1. dierenpaspoort
 2. micro-chip of tatoeage
 3. vaccinatie tegen rabiës (minimaal 21 dagen vóór vertrek)
 4. wormen- en tekenbehandeling (tussen de 24 en 120 uur voor aankomst in Ierland of Groot-Brittannië)

Europese vuurwapenpas noodzakelijk

Ierland behoort, net als Nederland tot de Europese Unie. Dat houdt o.a. in dat wanneer jagers met hun wapen naar dit land reizen, zij in het bezit dienen te zijn van een Europese vuurwapenpas (EVP). Dit EVP dient aangevraagd te worden bij de politie die ook de jachtakte verstrekt en dient daar ook jaarlijks te worden verlengd. Het EVP toont aan dat u het wapen legaal bezit en is het vervoersbewijs van de wapens voor de landen van de EU. Het opstellen van een EVP is handwerk. Controleer daarom nadrukkelijk of de juiste wapens op de juiste wijze zijn opgenomen. Het voorkomt grote problemen bij grenscontrole! Zie ook: de volgende link op de website van FACE, de federatie van jagersverenigingen in Europa voor informatie over de jacht in Ierland: http://www.face.eu/Documents/National.data.sheet/ireland_en.pdf