05:22
21:57
Nachtmodus

Groot-Brittannië

Om in Groot-Brittannië te kunnen jagen dient men te beschikken over een British Visitors Permit. Deze Permit dient door de Britse gastheer te worden aangevraagd bij de politie in het gebied dat wordt bezocht. De gastheer kan zijn een in Groot-Brittannië woonachtig privé persoon of het jachtreisbureau dat in Groot-Brittannië een vestiging heeft.

Om deze aanvraag te kunnen doen, heeft de gastheer van zijn gast nodig:

 • een fotokopie van de Nederlandse jachtakte
 • een kopie van de gehele Europese vuurwapenpas (1)

Men dient er rekening mee te houden dat de Britse politie ongeveer 6 weken nodig heeft om het Permit op te stellen en de kopie van de gehele Europese vuurwapenpas af te stempelen. Wanneer men het Permit en het inmiddels afgestempelde pas (kopie) van de Britse gastheer heeft ontvangen, kan men met het wapen naar Groot-Brittannië reizen. Het niet volledig voldoen aan bovengenoemde eisen heeft reeds geleid tot het in beslag nemen van wapens door de Britse douane.

Het Permit is maximaal 12 maanden geldig. Een WA jachtverzekering is verplicht. De WA jachtverzekering, die u als lid van de Jagersvereniging bij AON kunt afsluiten, geeft ook dekking in Groot-Brittannië. Op de achterzijde van het verzekeringsbewijs is in drie talen, waaronder Engels, aangegeven dat men verzekerd is*). Kijk voor informatie op onze pagina Verzekeringen.

*) Sommige estates eisen een WA-verzekering van £ 5 miljoen of meer. Aangezien dit geen wettelijke eis is, is de WA Jacht verzekering uit te breiden tot maximaal € 6.000.000,- . In gevallen dat een hogere verzekering wordt geëist, adviseren wij lid te worden van de BASC. In het lidmaatschap van de BASC is een verzekering van 15 miljoen pond opgenomen. Deze verzekering geldt voor buitenlanders overigens alleen in Groot-Brittannië.

Wat is het jachtseizoen in Groot-Brittannië?

Jachtseizoenen in Groot-Brittannië (regulier zonder beschrijving van uitzonderingen)

In heel Groot-Brittannië mag gejaagd worden vanaf een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang.

Jachtseizoen Engeland en Wales

 • Fazant 1 oktober t/m 1 februari
 • Patrijs 1 september t/m 1 februari
 • Rode patrijs 1 september t/m 1 februari
 • Schots sneeuwhoen 12 augustus t/m 10 december
 • Korhoen 20 augustus t/m 10 december (Somerset, Devon en New Forest 1 september t/m 10 december)
 • Eend en gans binnenland 1 september t/m 31 januari
 • Eend en gans onder hoogwater niveau 1 september t/m 20 februari
 • Watersnip 12 augustus t/m 31 januari
 • Houtsnip 1 oktober t/m 31 januari
 • Goudplevier 1 september t/m 31 januari
 • Meerkoet en waterhoen 1 september t/m 31 januari
 • Haas 1 januari t/m 31 december
 • Konijn 1 januari t/m 31 december
 • Vos, verwilderde kat, nerts, grijze eekhoorn, hermelijn en wezel 1 januari t/m 31 december
 • Alle mannelijke herten (Edelhert, Sikahert, hybride edelhert/sikahert en damhert) 1 augustus t/m 30 april
 • Alle vrouwelijke herten (Edelhert, Sikahert, hybride edelhert/sikahert en damhert) 1 november t/m 31 maart
 • Reebok 1 april t/m 31 oktober
 • Reegeit 1 november t/m 31 maart
 • Chinees waterhert 1 november t/m 31 maart
 • Muntjak 1 januari t/m 31 december met de aanbeveling om geen onvolwassen dieren, hoog drachtige of vrouwelijke dieren die zogende jongen hebben te schieten
 • Wild zwijn 1 januari t/m 31 december met de aanbeveling om geen zeugen te schieten die zogende jongen hebben
 • De eenden en ganzensoorten die geschoten mogen worden zijn: wilde eend, krakeend, tafeleend, brilduiker, slobeend, wintertaling, pijlstaart, kuifeend, smient, canada gans, grauwe gans, kleine rietgans en kolgans

Versie 09 – 2015

Meer informatie

Nadere informatie is te verkrijgen bij de Britse jagersvereniging: British Association for Shooting and Conservation (BASC), Marford Mill, Rossett, Wrexham, Clwyd LL12 OHL, tel: 00-44 1224 5703000 Fax: 00-44 1224 573001 Internet: www.basc.org.uk

1) De Europese vuurwapenpas is voor inwoners van de Europese Unie (EU)  verplicht bij het vervoer van wapens door de landen van de EU. Naast deze pas dient men schriftelijk aan te kunnen tonen waarom het wapen wordt vervoerd (bijvoorbeeld door een schriftelijke jachtuitnodiging). De pas is te verkrijgen bij de afdeling Korpscheftaken van politie, waar ook de jachtakte wordt aangevraagd. De pas is één jaar geldig en kan elk jaar worden verlengd. De politie in Groot-Brittannië geeft d.m.v. een stempel in de kopie van deze pas de houder ervan toestemming om met het wapen het land binnen te komen.

Honden

Wanneer je je hond wil meenemen naar Groot-Brittanië dien je wel een paar zaken vooraf te hebben geregeld, deze zaken gaan gepaard met één of meerdere bezoeken aan de dierenarts. Het is dus verstandig om je reis met je hond goed te plannen. Je dient rekening te houden met het feit dat je hond is voorzien van een:

 1. dierenpaspoort
 2. micro-chip of tatoeage
 3. vaccinatie tegen rabiës (minimaal 21 dagen vóór vertrek)
 4. wormen- en tekenbehandeling (tussen de 24 en 120 uur voor aankomst in Groot-Brittanië)

Versie 01 – 2019