05:32
21:39
Nachtmodus

Ganzenschade in Eemland

In afstemming met de FBE-Utrecht, de Provincie Utrecht, het Faunafonds en LTO is in de herfst en winter van 2016- 2017 een onderzoek gehouden in Eemland naar aanleiding van het feit dat sommige bedrijven aldaar in de afgelopen jaren veel meer schade door ganzen bij het Faunafonds hebben geclaimd dan andere. Onderzocht is of een verschil in bedrijfsvoering dit kan verklaren of dat er moverende redenen waren dat sommige agrariërs geen claim bij het Faunafonds indienden.

De studie toont aan dat in de periode november 2016 tot januari 2017 liefst 30.000 tot 40.000 ganzen in het Eemland verbleven, wat tot aanzienlijke schade aan graspercelen heeft geleid door vraat en verslemping. Deze schade stond in geen verband met het bemesting- en maairegime van de bedrijven en betrof zowel graspercelen bij particulieren als bij TBO’s. Het onderzoek toont aan dat er 8 verschillende oorzaken zijn waardoor schade niet werd gemeld dan wel niet werd vergoed. Wanneer al deze problemen verholpen zouden worden, zou het bedrag dat terecht geclaimd kan worden bij het Faunafonds aanzienlijk groter zijn.

Download het onderzoek naar ganzenschade in Eemland (R.R.Schuurmans, 2017)