05:53
21:37
Nachtmodus

Weimaraner

13 dnj3en4 2013 Weimaraner 2
De Weimarse Staande Hond is bekender onder de naam Weimaraner. Het ras dankt zijn naam aan het hof van Weimar, dat een tijd lang het alleenrecht had op het fokken van deze honden. Staande honden verrichten hun werk voordat er geschoten wordt door het veld met grote slagen af te zoeken. Zodra ze wild ruiken staan ze voor, zodat de jager weet waar het wild zit.

De Weimaraner is een continentale staande jachthond en daarmee een echte allrounder. Ze worden gebruikt voor en na het schot: ze apporteren het geschoten wild zowel uit het water als van het land, en kunnen prima ingezet worden bij de nazoek van grofwild. Weimaraners jagen onder het geweer en blijven relatief dicht bij hun (voor)jager. Honden van dit ras zijn over het algemeen waakzamer dan andere staande honden. Ze werden vroeger geacht de jager te beschermen tegen gespuis. Weimaraners zijn er in kortharige en langharige uitvoeringen. Beide typen zijn geschikt voor het werk in zowel het veld, het bos als het water en verdragen zwaar terrein en extreme weersomstandigheden goed.

Algemene kenmerken

Afmetingen

De reuen hebben een schofthoogte van 59 tot 70 cm, de schofthoogte van teven varieert tussen 57 en 65 centimeter.

Beharing

De kortharige Weimaraner heeft zeer kort, vlak aanliggend dekhaar, zonder of met heel weinig ondervacht. Deze honden hebben erg weinig vachtverzorging nodig. Het is voldoende de hond met een rubberen borstel te borstelen. De langharige variant heeft zacht, lang dekhaar, eventueel met ondervacht. Het haar kan vlak aanliggen of gegolfd zijn. Op de oren, staart, borst, buik, broek en aan de achterzijde van de voorpoten is het haar langer. Ook de langhaar is weinig onderhoudsgevoelig: regelmatig borstelen met een harenborstel en een kambeurt op de langer behaarde plaatsen volstaat.

Kleur

Weimaraners zijn zilver-, ree- of muisgrijs, of een tussenvorm van deze kleuren. De vacht op het hoofd en de oren is meestal iets lichter. Ook komt een donkere aalstreep voor over het midden van de rug. Volwassen honden hebben licht- tot donkerbarnsteenkleurige ogen.

Algemene karaktereigenschappen van de Weimaraner

Weimaraners zijn vriendelijke, energieke en werkwillige honden. Ze zijn intelligent en slim, maar ook eigenzinnig. Verder zijn ze beslist waaks en beschikken ze over een bepaalde mate van verdedigingsdrang. Er zijn geen duidelijke karakterverschillen tussen de kort- en de langhaar.

Rasspecifieke problemen

De Weimaraner is een relatief gezond ras. De rasvereniging stelt wel als eis dat Weimaraners waarmee gefokt wordt minimaal HD-A of HD-B uitslag hebben. Weimaraners hebben soms te kampen met oogaandoeningen en allergieën. Verder zijn er enkele gevallen bekend van Degeneratieve Myelopathie (DM), een aandoening van het ruggenmerg.

Criteria Weimaraner

Geschikt als huishond

Weimaraners zijn uitstekende huishonden die zeer gesteld zijn op hun huisgenoten en het leven in huiselijke kring. Ze worden bij voorkeur in huis gehouden.

Sociale omgang (andere huisdieren/ kinderen)

Honden van dit ras stellen zich doorgaans vriendelijk op ten opzichte van kinderen, zeker als ze hiermee zijn opgegroeid. Weimaraners hebben een grote beschermingsdrift naar de baas en zijn huisgenoten. Past u daarom op dat de hond de kinderen niet onnodig te hulp schiet bij het stoeien met vriendjes. De omgang met katten en andere huisdieren levert geen problemen op als de Weimaraner goed gesocialiseerd en getraind is.

Hanteerbaarheid / trainen & opvoeden

Het zijn temperamentvolle honden met een sterk karakter, die met zachte en tegelijkertijd vaste hand zeer consequent moeten worden opgevoed. Weimaraners leren relatief snel wat u van ze verlangt. Ze zijn erg intelligent en hebben een groot leervermogen. Weimaraners zijn zeer fijngevoelige honden die sterk reageren op de gemoedstoestand van hun baas. Ze hebben naast een goede opvoeding ook een eerlijke training nodig: u moet niet het onmogelijke van ze verlangen.

Beweging / woonomgeving

Weimaraners hebben absoluut ruimte en beweging nodig om hun energie kwijt te raken. Rekent u daarbij op anderhalf tot twee uur per dag, bij voorkeur onaangelijnd. Meelopen naast de fiets geeft ook voldoende beweging, mits de hond ouder is dan 1 jaar. Deze honden hebben daarnaast zeker ook geestelijke uitdaging nodig in de vorm van training. Bij voldoende beweging en uitdaging kunnen ze in een kleinere woning gehouden worden.

Waakzaamheid / houding naar onbekenden

De Weimaraner bezit van nature verdedigingsdrang, een eigenschap die bij sommige honden meer aanwezig is dan bij andere. Ondanks hun waakzaamheid, zullen ze zich doorgaans niet onvriendelijk opstellen naar onbekende mensen. Ze kunnen wel wat terughoudend zijn naar vreemden.

Generalist of specialist

De Weimaraner is een veelzijdige jachthond die vrijwel alle jachttaken goed aan kan, zowel voor als na het schot. Honden van dit ras worden daarnaast veel ingezet voor de nazoek op grote hoefdieren, het zweetwerk. Ze kunnen hierbij ook hetzen.

‘Will to please’ / graag willen werken

Deze honden doen graag iets voor hun baas en zijn intelligent genoeg om te begrijpen wat u van ze verlangt.

Karakter baas voor dit ras

Weimaraners hebben een vaste, consequente maar absoluut eerlijke opvoeding en africhting nodig. Ze gedijen minder goed bij een onduidelijke aanpak.

Bloedlijnen / jachtpassie

Er kan verschil zitten in jachtcapaciteiten van Weimaraners. Er zijn fokkers die meer de nadruk leggen op het exterieur, en er zijn fokkers die nadrukkelijk kiezen voor het fokken met bejaagde, al dan niet gekwalificeerde ouderdieren. Let u daarom goed op de afstamming van de ouderdieren als u met een Weimaraner wilt gaan jagen. Zoek uit of de ouderdieren over jachtkwalificaties beschikken en win informatie in bij verschillende fokkers.

Rasvereniging

De Jachthondencommissie van de Vereniging De Weimarse Staande Hond organiseert proeven in ORWEJA-verband, veldwerkwedstrijden en eigen (verenigings)proeven. De Jachthondencommissie verzorgt ook opleidingen. Leden kunnen cursussen veldwerk volgen om hun hond in het werk voor het schot te trainen. Voor appèl- en apporteercursussen verwijst de commissie naar de cursussen voor jachthonden van de Jagersvereniging.

Ga naar de website van de Vereniging Weimarse Staande Hond

Deze informatie verscheen eerder in vakmagazine De Jager, in de serie ‘De jachthond in de Nederlandse jachtpraktijk’. Samenstelling: Judith Habets.