Zon op
05:31
Zon onder
21:55
Nachtmodus

Aanvraagformulier jachtakte

Aanvraagformulier jachtakte

Met dit formulier kunt u uw jachtakte aanvragen bij de afdeling Korpscheftaken van uw politieregio. Het aanvragen en verstrekken van een jachtakte is de taak van de afdeling Korpscheftaken (voorheen bijzondere wetten) van politie in de regio waar u woonachtig bent. Voor informatie onder welke regio u valt belt u met het algemene politienummer 0900 – 8844 of kijkt u op www.politie.nl

Wanneer een jager voor het eerst een jachtakte gaat aanvragen moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden;

  1. Diploma jagen met het geweer
  2. Gelegenheid tot jagen
  3. Jachtverzekering
  4. Een optie op tenminste 1 wapen
  5. Een wapenkluis om de wapen(s) deugdelijk in te kunnen opbergen
>  Download het aanvraagformulier voor de jachtakte