05:53
21:37
Nachtmodus

Hoeveel wapens mag een jager op zijn jachtakte hebben?

Een jager mag in de regel maximaal zes wapens als hoofdhouder op zijn jachtakte hebben. Meer wapens worden alleen bijgeschreven wanneer hij van alle wapens kan aantonen dat deze onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van jacht, beheer of schadebestrijding. Uit de jurisprudentie van de beroepszaken (onder de Jachtwet) is gebleken dat men geen nadere reden hoeft op te geven om wapens voor de jacht, beheer en schadebestrijding voorhanden te kunnen hebben, zolang men zich beperkt tot zes wapens en het redelijk belang aanwezig is.

Naast het feit dat een jachthouder zelf 6 wapens voorhanden mag hebben als zijnde hoofdhouder, mag deze jager ook maximaal 6 wapens als medegebruik op zijn jachtakte hebben. Een medegebruiker mag deze wapens niet zelf in de kluis bewaren, maar dient een dergelijk wapen op de dag van jagen op te halen en ook weer op dezelfde dag weer terug te brengen bij de hoofdhouder.

Artikel 43 Regeling wapens en munitie

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 5.02 Aantal wapens (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items