05:39
21:31
Nachtmodus

Waar kan ik uitzoeken welke kadasternummers bij percelen horen?

Kadasterkaarten zijn gratis beschikbaar

Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor de beschrijving van een jachtveld op een jachthuurovereenkomst of een toestemming voor beheer en schadebestrijding.

U vindt een van de gratis services waar u de kadasternummers van percelen kunt vinden op deze website


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items