05:41
21:48
Nachtmodus

Op welke plaatsen mag een jager zijn geweer gebruiken en hoe dient hij deze te vervoeren?

Vervoer vuurwapen
Tijdens het vervoer dienen wapen en munitie zodanig te zijn ingepakt dat deze niet voor onmiddellijk gebruik kunnen worden aangewend. Bij voorkeur dient het wapen in een geweerfoedraal gedaan te worden en afsloten in de kofferbak. Het wapen dient ontladen en ontspannen te zijn en in een eventueel aanwezige patroonhouder mogen zich geen patronen vinden. Het vervoer van vuurwapens is beperkt tot het vervoeren tussen de woning en plaatsen waar de houder van de “jachtakte” bevoegd is tot jagen (jachtveld), of plaatsen waar hij uit anderen hoofde bevoegd is de vuurwapens te gebruiken (schietbaan), de erkende wapenhandelaar of (na daaraan voorafgaand verzoek of toestemming van de zijde van de politie) naar het bureau van politie, langs de weg binnen het tijdsbestek welke daar redelijkerwijze voor zijn geboden. Het wapen en de munitie worden niet onbeheerd in een middel achtergelaten. Een bruikleenwapen dient op de dag van gebruik door de lener bij de eigenaar te worden opgehaald en direct na gebruik dezelfde dag te worden teruggebracht voor opslag bij de hoofdhouder.

Dragen vuurwapen
Onder het dragen van een vuurwapen verstaat men dat het wapen gereed is voor onmiddellijk gebruik. Het wapen is dan niet meer ingepakt. Het is de houder van een “jachtakte” verboden een geweer te dragen op gronden waarop hij niet tot het gebruik van een geweer is bevoegd. Binnen een jachtveld mag een wapen gebruiksgereed worden vervoerd. Dit kan daarmee ook in een auto zijn.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items