05:50
21:39
Nachtmodus

Mogen jagers jagen vanuit een boot of vanaf een eilandje?

Jachtvelden die met het geweer worden bejaagd moeten een oppervlakte hebben van minimaal 40 ha. Vanaf een eilandje mag u alle wild bejagen met het geweer. Artikel 11.66 lid 1 sub e Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) verbiedt het jagen vanaf of vanuit een vaartuig. Voor het bejagen van met name de wilde eend geeft artikel 11.67 lid 2 besluit activiteiten leefomgeving (Bal) aan dat dit wel mag gebeuren vanuit een vaartuig, dat niet sneller dan vijf km/uur vaart.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.08 Jagen vanuit boot  (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items