05:32
21:39
Nachtmodus

Mag de oppervlakte van een eendenkooi worden meegeteld met bejaagbaarheid van een jachtveld en mag dit deel ook worden uitgedreven?

Uit een uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat ook het gedeelte wat binnen de afpalingskring valt en waarvan men het genot van de jacht gehuurd heeft meegerekend mag worden bij de oppervlakte van het jachtveld.

Ten aanzien van het uitdrijven van de percelen die binnen de afpalingskring liggen is artikel .5 Omgevingswet van toepassing. Hierin staat dat het ieder ander dan de kooiker, of degene die handelt met toestemming van de kooiker, verboden is binnen de afpalingskring van die kooi handelingen te verrichten waardoor eenden binnen deze kring worden verontrust.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items