06:37
20:38
Nachtmodus

Mogen dode kraaien worden opgehangen ter voorkoming van schade door levende soortgenoten?

Mits u de kraaien legaal voorhanden heeft, mag u deze gebruiken om andere kraaien van de schadegevoelige objecten/percelen te weren.

Artikel 11.39 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 2.07 Ophangen dode kraaien ter afschrikking (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items