05:53
21:37
Nachtmodus

Mag een jager een voerplek maken om daar kraaien en kauwen te schieten?

Het betreft hier een landelijke vrijstelling. Een jager kan gedurende het gehele jaar van dit middel gebruik maken. Natuurlijk moet hij in bezit zijn van een toestemming van de grondgebruiker of de jachthouder moet dit recht aan hem hebben doorgegeven namens de grondgebruiker. U hoeft hier niet 200 m afstand van de voerplaats te houden.

Artikel 11.66 lid 2 sub e Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag  2.20 Voerplaats kraaien/kauwen (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items