05:53
21:37
Nachtmodus

Op een jachtveld van 84 ha zijn twee “jachtaktes” afgegeven. Mag de jachthouder nu aan een derde jager toestemming geven om buiten zijn aanwezigheid duiven en kraaien te bejagen?

De grondgebruiker kan schriftelijke toestemming geven tot het gebruik van “vrijstellingen en ontheffingen” op zijn grond. Indien de jachthouder die toestemming heeft, kan hij die met instemming van de grondgebruiker doorgeven aan derden. De Jagersvereniging heeft een standaardformulier voor de schriftelijke toestemming van de grondgebruiker: formulier 2.2

Artikel 11.44 lid 5 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 2.15 Toestemming grondgebruiker (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items