07:26
19:37
Nachtmodus

Mag men met een logeerakte ook beheren en schade bestrijden?

Artikel 3.28 lid 5 Wet natuurbescherming geeft aan dat een logeerakte wordt verleend indien men genoegzaam kan aantonen dat hij gerechtigd is te jagen in het land waarin hij/zij zijn woon- of verblijfplaats heeft. Artikel 3.26 Wet natuurbescherming zegt dat het houder van een jachtakte (dus ook logeerakte bij of krachtens de artikelen 3.15, 3.16, 3.17 en 3.18 Wet natuurbescherming (beheer en schade bestrijden) gebruik mag maken van het geweer voor het uitoefenen van de jacht.

De conclusie is dat een houder van een logeerakte met toestemming van de grondgebruiker of een doorschrijving hiervan mag beheren en schade bestrijden.

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items