05:23
21:58
Nachtmodus

Mag men met een “logeerakte” ook beheren en schade bestrijden?

Artikel 8.74u Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) geeft aan dat een “logeerakte” wordt verleend indien men genoegzaam kan aantonen dat hij gerechtigd is te jagen in het land waarin hij/zij zijn woon- of verblijfplaats heeft. Artikel 11.75 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zegt dat het houder van een “jachtakte” (dus ook “logeerakte”  gebruik mag maken van het geweer voor o.a.  het uitoefenen van de jacht, flora- en fauna-activiteiten waarvoor vergunning is of die vergunningsvrij zijn (beheer en schadebestrijding, bestrijden exoten.

De conclusie is dat een houder van een “logeerakte” met toestemming van de grondgebruiker of een doorschrijving hiervan mag beheren en schade bestrijden.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items