06:25
20:48
Nachtmodus

Mag er op wildakkers met het geweer worden gejaagd ?

Ja, er mag op deze wildakkers worden gejaagd indien deze akkers niet bedoeld zijn om de stand te vergroten. Dit geldt ook voor akkers die zijn aangelegd om schade elders te voorkomen (zogenaamd afleidend voeren).

Artikel 11.60 besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.03 Wildakker/bijvoeren  (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items