06:27
20:46
Nachtmodus

Mag er in het kader van schadebestrijding op eenden gebruik worden gemaakt van een voerplek?

In sommige provincies zijn er ontheffingen of vrijstellingen voor het bejagen van wilde eenden in de periode juni/juli. Mag er vanaf het begin van deze ontheffing tot 15 augustus (opening eendenjacht) een voerplaats gemaakt worden opdat de schade effectiever bestreden kan worden?

Deze vraag is niet met ja of nee te beantwoorden. In de tekst van de “ontheffing” dient dit terug te vinden te zijn. Wordt in de “ontheffing” niet aangegeven dat u kunt voeren, dan is het maken van een voerplaats om daar eenden te schieten niet toegestaan.

Artikel 11.66 lid 2 sub 3 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 2.21 Eenden (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items