05:41
21:48
Nachtmodus

Mogen jagers een voerplaats maken voor wilde eenden?

Ja, dit is niet verboden. De wet geeft wel aan dat de jager 200 meter van een plaats waar lokvoer verstrekt is moet blijven als men op eenden wil jagen.

Artikel 11.67 lid 2 sub e Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.19 Voerplaats voor eenden (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items