05:32
21:39
Nachtmodus

Mogen er lokvogels gebruikt worden om te jagen op duiven en eenden als de jacht op deze soorten is geopend?

Ja, dat mag. Het gebruik van levende lokeenden of lokduiven is toegestaan, mits deze niet blind of verminkt zijn. Ook lokeenden of lokduiven van bijvoorbeeld plastic of hout zijn toegestaan. Dit betekent dat bij de jacht op wilde eend en houtduif gebruik mag worden gemaakt van lokvogels. De jacht dient uiteraard wel geopend te zijn. Voor de houtduif is dat 15 oktober – 31 januari en voor de wilde eend 15 augustus – 31 januari. Houtduiven zijn het hele jaar vrijgesteld en bij beheer en schadebestrijding zijn de lokvogels toegestaan. Voor beheer en schadebestrijding van wilde eenden geldt dat dit afhankelijk is van de betreffende provinciale regeling.

Artikel 11.71 lid 1 sub e Besluit activiteiten leefomgeving en artikel 8.74q lid 1 sub c en lid 2 Besluit kwaliteit leefomgeving

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 12.01 Gebruik plastic of levende lokvogels bij de jacht (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items