05:53
21:37
Nachtmodus

Mag een hond wild zoeken of vangen op plaatsen waar de eigenaar van de hond niet bevoegd is om te jagen?

In artikel 11.72 lid 2 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staat dat eenieder verplicht is te verhinderen dat een dier dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat, in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt. Het gaat hier niet alleen over honden, maar ook bijvoorbeeld over katten en roofvogels.

Op plaatsen waar een hondeneigenaar niet bevoegd is om te jagen dient de hond onder appel te staan zodat voorkomen wordt dat deze wild gaat zoeken of vangen. In de regel zal daarom de hond aangelijnd moeten zijn, tenzij het een losloopgebied betreft.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag  1.08 Loslopende hond (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items