05:39
21:31
Nachtmodus

Wat doet de jagersvereniging voor jachthondenbezitters?

Een goede jachthond is voor een jager onmisbaar. De Jagersvereniging ondersteunt daarom de opleiding en training van jachthonden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan jachthonden, jachthondenproeven, -wedstrijden en cursussen en werkt de vereniging samen met de Raad van Beheer en de jachthondenrasverenigingen in het overkoepelend orgaan ORWEJA.

Alle jachthondenbezitters hebben uiteraard ook baat bij het werk dat de jagersvereniging verzet om de jacht in Nederland mogelijk te maken. Zonder jacht in Nederland zou ook de jachthondensport geen bestaansrecht meer hebben.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.