05:23
21:58
Nachtmodus

Klopt het dat ganzen monogaam zijn?

Ja, zolang ze een partner hebben. Af en toe wordt het beeld naar voren geschoven dat ganzen na het afschot van één van de partners de rest van hun leven alleen blijven. Dit berust op een misverstand. Ganzen vinden doorgaans weer een nieuwe partner en planten zich weer voort met hun nieuwe partner. Ook bij natuurlijke dood of bij wegvangen van ganzen wordt er weer een nieuwe monogame relatie aangegaan maar verschilt weer per soort. Soms verlaten ganzen vrijwillig hun partner.

Er zijn wel een aantal effecten van het wegvallen van een partner van de gans, zoals een verminderd broedsucces en een verminderde conditie van het dier. Deze effecten zijn beperkt.

Verder lezen over dit onderwerp?
C.A. Nicolai, US Fish and Wildlife Service, Region 8 Migratory Birds, 1340 Financial Blvd, Suite 234, Reno, NV 89502, USA, January 14, 2012


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items