06:29
20:45
Nachtmodus

Hoe kom ik als boer of jager in contact met de lokale weidevogelbeschermers?

Via http://www.boerenlandvogelsnederland.nl/vrijepagina/landschapsbeheer-organisaties/ de betreffende provinciale organisatie bellen en vragen naar de dichtstbijzijnde vrijwilligersgroep. Soms staat er op de website van de provinciale organisatie een kaart met de werkgebieden van vrijwilligersgroepen. Dan kun je daar vaak ook contactgegevens vinden. In Friesland met de BFVW bellen (via https://www.friesevogelwachten.nl/nl/contact/ ) en vragen naar de dichtstbijzijnde vogelwacht.

Dit antwoord kwam tot stand in samenwerking met LandschappenNL, het samenwerkingsverband van alle provinciale Landschappen en provinciale stichtingen Landschapsbeheer. LandschappenNL richt zich op het ondersteunen van alle vrijwilligersgroepen die zich met weidevogels bezig houden, binnen maar ook buiten weidevogelkerngebieden. Het gaat om immers om behoud van biodiversiteit zin en betrokkenheid van burgers bij die biodiversiteit (en landschap) in zo breed mogelijke zin.

Verder lezen kan op de website van LandschappenNL, dossier boerenland- en weidevogels.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items