05:22
21:58
Nachtmodus

Wat moet ik doen als ik een nest vind van een weidevogel?

– Laten liggen, zo nodig markeren (nodig indien terugvinden en/of beschermen gewenst is)
– Boer informeren over vondst en vragen naar geplande werkzaamheden
– Indien nodig direct bescherming uitvoeren
– Aansluiting zoeken bij een lokale weidevogelwerkgroep
– Nest registreren in database Boerenlandvogelmonitor van LandschappenNL (in Friesland: BFVW)
– Nest zo min mogelijk verstoren, maar wel uiteindelijk controleren voor uitkomstresultaat

Laten liggen, zo nodig markeren (nodig indien terugvinden en/of beschermen gewenst is)

LandschappenNL
Dit antwoord kwam tot stand in samenwerking met LandschappenNL, het samenwerkingsverband van alle provinciale Landschappen en provinciale stichtingen Landschapsbeheer. LandschappenNL richt zich op het ondersteunen van alle vrijwilligersgroepen die zich met weidevogels bezig houden, binnen maar ook buiten weidevogelkerngebieden. Het gaat om immers om behoud van biodiversiteit zin en betrokkenheid van burgers bij die biodiversiteit (en landschap) in zo breed mogelijke zin.

Verder lezen kan op de website van LandschappenNL, dossier boerenland- en weidevogels:

https://www.landschappen.nl/thema-dossier/natuur/dossiers/boerenlandvogels-weidevogels


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items