07:50
19:04
Nachtmodus

Statuten

In de statuten van de vereniging is de opbouw en de organisatie van de vereniging vastgelegd. Hier zijn ook de taken van de verschillende onderdelen van Jagersvereniging te vinden. Op deze pagina vindt u de statuten van de Jagersvereniging. Hieronder valt het huishoudelijk reglement, het tuchtreglement het afdelingsreglement en de recentste statutenwijziging. De ledenraad heeft op 10 december 2019 ingestemd met de statuten en reglementen en deze zijn op 1 januari 2020 van kracht geworden.

Download de statuten Download het huishoudelijk reglement Download het tuchtreglement Download het afdelingsreglement