05:23
21:58
Nachtmodus

Raad van Advies

De Jagersvereniging is een landelijke vereniging met een centraal Landelijk Bestuur en een Ledenraad die leiding geven aan de vereniging. Naast de Ledenraad en het Landelijk Bestuur kent de vereniging een Raad van Advies.

Wat is de taak van de Raad van Advies

De Raad van Advies heeft een adviserende taak. Zo adviseren de leden van de Raad het Landelijk Bestuur in beleidsmatige en financiële zaken. De Raad van Advies is ook voor advies ter beschikking van de Ledenraad.

De Raad van Advies overlegt vier maal per jaar met Landelijk Bestuur. Ook tussentijds kan het Landelijk Bestuur de Raad om advies vragen.

De jaarrekening, het bestuursverslag en het accountantsrapport worden door het Landelijk Bestuur aan de Raad van Advies ter beschikking gesteld en door het Landelijk Bestuur met de Raad besproken. De Raad van Advies brengt jaarlijks vóór de voorjaarsvergadering schriftelijk advies uit aan de Ledenraad. In de voorjaarsvergadering zal dit verslag met de aanwezige leden van de Raad van Advies worden besproken.

Het Landelijk Bestuur evalueert jaarlijks ten overstaan van de Raad van Advies zijn functioneren.

Wie vormen de Raad van Advies?

Leden van de RvA beschikken over een breed maatschappelijk netwerk, zijn gezaghebbend, beschikken over autoriteit en hebben kennis van en affiniteit met complexe maatschappelijke vraagstukken. Leden van de RvA dienen affiniteit te hebben met de doelstellingen van de jagersvereniging.

De Raad van Advies wordt op dit moment gevormd door:

  • Tom van Engers, voorzitter
  • Maarten Stramrood
  • Albert Velema
  • Ard van der Steur
  • Thijs Linthorst
  • Andries Mak van Waay
  • Arjen Piëst

Hoe komt de Raad van Advies tot stand

De leden van de Raad van Advies worden benoemd door de Ledenraad. De leden van de Raad van Advies worden ter benoeming voorgedragen door de Raad van Advies, nadat het Landelijk Bestuur en de Vertrouwenscommissie hierover zijn geconsulteerd.

De Ledenraad kan een lid van de Raad van Advies schorsen en ontslaan.