Zon op
07:28
Zon onder
18:13
Nachtmodus

Landelijk Bestuur

De Jagersvereniging wordt geleid door het Landelijk Bestuur. Dit bestuur bestaat uit vijf personen. De voorzitter wordt in functie benoemd. De overige functies (zoals vicevoorzitter, secretaris en penningmeester) worden door de leden van het bestuur onderling toebedeeld. De voorzitter van het Landelijk Bestuur zit ook de Ledenraad voor. De Ledenraad wordt gevormd door de afgevaardigden vanuit de provinciale afdelingen. Namens de Commissie Junior Jagers woont een lid de vergadering van de Ledenraad bij.

Het Landelijk Bestuur en de Ledenraad hebben samen een strategisch meerjarenplan opgesteld, wat jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgesteld. Het Landelijk Bestuur bestuurt de vereniging en maakt beleid om de doelstellingen van het strategisch meerjarenplan te bereiken. Het Landelijk Bestuur wordt in haar werkzaamheden ondersteund door het verenigingsbureau. Het bestuur heeft een deel van haar taken en verantwoordelijkheden gemandateerd aan de directeur.

Landelijk Bestuur
Het Landelijk Bestuur van de Jagersvereniging kent de volgende samenstelling:

  • Theo ten Haaf, voorzitter
  • Loek Sibbing, secretaris
  • Peter Peeters, penningmeester
  • Jos Peeters, algemeen bestuurslid
  • Christiaan van Daalen, algemeen bestuurslid

Heeft u vragen of suggesties voor ons Landelijk Bestuur? Mail deze naar info@jagersvereniging.nl t.a.v. Landelijk Bestuur.