06:37
20:38
Nachtmodus

Vacature afgevaardigde Drenthe

Drenthe is met twee functies vertegenwoordigd in de ledenraad van de Jagersvereniging. Namelijk een gekozen persoon vanuit de wildbeheereenheden en een persoon vanuit de leden.

De ledenraad controleert – kort gezegd – het landelijk bestuur en dient ook als klankbord waar de Drentse belangen naar voren worden gebracht.

De ledenraad vergadert 4 à 5 keer per jaar centraal in het land, naast de relatie die met het afdelingsbestuur en met de achterban onderhouden wordt. Meer over de ledenraad en de governance leest u via: De Ledenraad – De Jagersvereniging
Wegens het naderen van de statutair maximale periode van negen jaar zal Thijs Jansen eind juni stoppen, als afgevaardigde namens de individuele leden. Om een door de leden te kiezen opvolger de gelegenheid te geven goed in het proces te geraken, wil afdeling Drenthe vroegtijdig werken aan opvolging van Thijs.

Het Afdelingsbestuur Drenthe zoekt daarom een vrijwillige afgevaardigde Drenthe die abstract kan denken, inzicht heeft in ‘good governance’, die kritisch maar slagvaardig de belangen van de Drentse leden behartigt en die tijd heeft om de vereniging op een hoger plan te brengen.

De voordracht en benoeming staat gepland in de afdelingsvergadering van 30 mei a.s. Bij meerdere kandidaten kan er sprake zijn van een daadwerkelijke verkiezing in de vergadering. De start als afgevaardigde is dan (vermoedelijk) tijdens de ledenraadsvergadering van 17 september.

Informatie kunt u krijgen via [email protected].

Uw kandidatuur dient binnen te zijn uiterlijk 21 mei 2024, met tenminste beknopte motivatie en cv. Uiteraard wordt uw belangstelling vertrouwelijk behandeld.