05:39
21:31
Nachtmodus

Voorzitter van het Landelijk Bestuur

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (‘Jagersvereniging ‘) is dé belangenbehartiger van jagers, voorjagers en wildbeheereenheden in Nederland. De vereniging – met ruim 21.000 leden – vormt daarmee via een landsdekkend netwerk een essentieel onderdeel van de instandhouding van de balans in de Nederlandse natuur. De voorzitter vormt samen met de directeur van het landelijk verenigingsbureau de spin in het web van de Jagersvereniging. Waar de directeur zich focust op de operatie en dagelijkse gang van zaken en de uitvoering van het beleid, is de voorzitter degene die zich bezighoudt met het formuleren van beleid, het verbinden  en optimaliseren van de vereniging als geheel.

Gezicht van de Jagersvereniging

De Jagersvereniging is op zoek naar een nieuwe voorzitter van het landelijk bestuur die ons in deze roerige tijden kan leiden en daarmee kan bijdragen aan o.a. een goede uitkomst van de ophanden zijnde stelselwijziging van jacht- en faunabeheer in Nederland. Daarmee varieert de rol van de voorzitter per dag. Van een gesprek voeren met de minister over de stelstelwijziging in de jacht, tot met het Landelijk Bestuur focussen op beleidsontwikkeling. Als gezicht van de Jagersvereniging wordt de voorzitter regelmatig voor de interne communicatiekanalen en externe media gevraagd om als woordvoerder op te treden. Onderwerpen als biodiversiteit, het belang van de tellingen, ecologische ontwikkelingen in het landelijk gebied en de maatschappelijke positie van de jacht, zijn zomaar een paar onderwerpen die aan bod kunnen komen.

Benaderbaar

Als voorzitter bent u de spreekbuis van onze ruim 21.000 leden, die zich dagelijks bezighouden met de balans in het veld, weidelijkheid en duurzaam benutten. Allemaal hebben zij een groot hart voor de natuur. Zij weten als geen ander dat alleen door menselijk ingrijpen het evenwicht tussen de flora & fauna enerzijds en de maatschappij anderzijds kan worden hersteld. Onze leden hechten veel waarde aan persoonlijk contact en zien graag een voorzitter die benaderbaar is en regelmatig zijn gezicht laat zien op afdelingsvergaderingen of andere bijeenkomsten van de Jagersvereniging in het land.

Belangrijke boodschap

Via de provinciale afdelingen en interactie met de provinciale faunabeheereenheden (FBE’s) en de lokale wildbeheereenheden (WBE’s) biedt de Jagersvereniging operationele ondersteuning. Het inzicht van wat natuur is en welke impact de mens en de maatschappij hebben op de (Nederlandse) natuur, is de afgelopen decennia aanzienlijk veranderd. Hier vloeit een belangrijke boodschap uit voort aan alle leden en belanghebbenden: we moeten samenwerken met de maatschappij, groene organisaties en de politiek. Datavergaring, kennisdeling, educatie, input voor wet- en regelgeving zijn van cruciaal belang voor de positie van de jacht tussen de andere belanghebbenden in het buitengebied.

Expertise

Van een lid van het landelijk bestuur – en dus ook van de voorzitter – verwachten wij dat u kennis hebt van en affiniteit heeft met de jacht en de Jagersvereniging, bij voorkeur uit eigen ervaring. Ook bent u bekend met complexe organisaties en/of landelijke verenigingen met decentrale afdelingen. Verder beschikt u over verschillende – voor deze positie – essentiële kwaliteiten, u:

  • beschikt over goede communicatieve vaardigheden
  • bent een effectieve vergaderaar en denkt op hoofdlijnen
  • bent een ervaren bestuurder die weet dat besturen iets anders is dan ondernemen, managen of politiek bedrijven
  • delegeert ruim maar controleert ook stevig
  • kijkt naar de lange termijn met oog voor het belang van de totale vereniging
  • heeft gevoel voor politieke verhoudingen & processen en bent in staat deze processen te sturen/begeleiden. Daarbij geeft u blijk van een goede timing
  • bent een bestuur gewend dat als één geheel opereert
  • weet de mening van de achterban (aangeleverd door het bureau/eigen ervaring) te benutten en te integreren in uw eigen oordeel
  • heeft een voor de jacht en de Jagersvereniging waardevol netwerk.

Verbindend leider

Herkent u zich in bovenstaande? Bent u de verbindende en doortastende leider die al zijn of haar kwaliteiten inzet voor het grotere belang van de Jagersvereniging? Wilt u – samen met het Landelijk Bestuur – de verbindende factor zijn binnen de wereld van de jacht en vanuit de jacht naar de maatschappij? Solliciteer dan vóór 27 mei 2024 door een motivatiebrief en cv te sturen naar de directeur van de Jagersvereniging, tevens secretaris van de vertrouwenscommissie via: [email protected].

Benoeming

De voorzitter van het landelijk bestuur wordt benoemd door de Ledenraad op basis van een voordracht. Om tot een voordracht te komen heeft de Ledenraad een vertrouwenscommissie ingesteld. Deze commissie beoordeelt kandidaten voor deze functie en maakt een onderbouwde selectie ten behoeve van de voordracht aan de Ledenraad.

Meer informatie

Meer informatie over de algemene profielschets voor leden van het Landelijk Bestuur van de Jagersvereniging vindt u hier. Ook kunt u contact opnemen met de heer Schimmelpenninck via telefoonnummer 033 461 9841.

Op vrijdag 24 mei en vrijdag 31 mei 2024 vanaf 13:00 uur, zal de Vertrouwenscommissie selectiegesprekken houden. Tenslotte zal de Vertrouwenscommissie in de vergadering van de ledenraad op 12 juni 2024 een nieuwe voorzitter van het landelijk bestuur ter benoeming voordragen.