Zon op
05:43
Zon onder
21:46
Nachtmodus

Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN)

Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) streeft naar een uniforme afhandeling en registratie van aanrijdingen en calamiteiten met in het wild levende (hoef) dieren. Niemand wil een dier aanrijden, niemand wil dat een dier onnodig lijdt. Toch is er sprake van enorme aantallen aanrijdingen met in het wild levende dieren. Alleen al met reeën hebben we het dan jaarlijks over circa 10.000 aanrijdingen in Nederland. Naast veel dierenleed veroorzaakt dit vaak ook traumatisch leed bij betrokkenen en aanzienlijke materiële schade.

Honderden ervaren jachtaktehouders zijn 24-7, bij nacht en ontij, belangeloos beschikbaar voor adequate afhandeling van aanrijdingen en calamiteiten met in het wild levende dieren. SWN draagt zorg voor de benodigde middelen voor deze vrijwilligers, de landelijke wijze van registratie en informatievoorziening naar de maatschappij. Allemaal in het belang van de dieren.

Samenwerking

De SWN en Jagersvereniging werken intensief samen aan implementatie en landelijke uitrol van de uniforme werkwijze en registratie. De Jagersvereniging is vertegenwoordigd met een bestuurszetel in de SWN.

Web: www.wildaanrijding.nl/